FR EN
HOME
KALENDER
VERZEKERING
— AANGIFTEFORMULIER
— VEEL GESTELDE VRAGEN
CONTACT


Uitgebreide info
Sportinez verzekert haar leden tegen ongevallen met lichamelijke schade, waarvan ze het slachtoffer kunnen worden tijdens het evenement, en op weg van en naar het evenement.
 1. Het begrip "Ongeval"
  Een ongeval is een plotse gebeurtenis die bij de verzekerde persoon een lichamelijk letsel veroorzaakt. Er moet steeds sprake zijn van een externe oorzaak (o.a. ziekten zijn uitgesloten). Enkel de ongevallen die gebeuren tijdens het evenement, en in welbepaalde gevallen ook op weg van en naar het evenement (zie punt 3) zijn verzekerd.


 2. Worden gelijkgeschakeld met een "ongeval"
  • Ontwrichtingen, verrekkingen, spierscheuringen, hernia's, liesbreuken, verstuikingen die zich plots manifesteren
  • Ziekten, besmettingen en infecties die het rechtstreeks gevolg zijn van een ongeval
  • Verdrinking
  • Beten van dieren
  • Inademing van gassen
  • Het zich plots manifesteren van een beroerte of een hartprobleem, zijnde een acuut hartfalen, hartritmestoornissen of een hartinfarct

 3. De weg van en naar het evenement
  Ongevallen die gebeuren op weg van huis naar het evenement zijn alleen verzekerd indien de verzekerde zich vooraf heeft ingeschreven, en dus reeds als deelnemer gekend is nog voor aanvang van de daginschrijvingen.

  Ongevallen die gebeuren op weg van het evenement naar de feitelijke woonplaats van de verzekerde zijn gedekt voor iedere verzekerde die gekend is als deelnemer. Ongevallen die gebeuren terwijl de verzekerde bestuurder is van een moto (+50 cc) zijn eveneens verzekerd, doch slechts aan 50% van de verzekerde kapitalen (zie hieronder)


 4. Waarborgen en kapitalen
  Overlijden: € 8.500
  Blijvende invaliditeit: € 10.000
  Begrafeniskosten: € 5.000
  Medische kosten: 100% RIZIV

  Alleen de medische kosten die niet of niet volledig door de mutualiteit terugbetaald worden, komen in aanmerking voor terugbetaling door de verzekering van Sportinez, tot uitputting van bovenvermeld bedrag.


 5. Buitenlanders
  Buitenlanders die in België een ongeval hebben, kunnen genieten van de de verzekerde waarborgen en kapitalen. Van zodra ze zich echter terug naar het buitenland begeven, worden de aldaar gemaakte medische kosten niet langer terugbetaald.