Goede doel

De Spartacus Series steunt dit jaar "Thousand Hills of Hope". Een bijzonder mooi project van atlete Imana Truyers in haar geboorteland Rwanda.

Imana Truyers is zelf een kind van de genocide. Haar moeder moest op de vlucht voor de rebellen, beviel in een vluchtelingenkamp van Imana en liet daarbij zelf het leven. Imana werd opgevangen in een weeshuis waar ze enkele maanden later door haar Belgische adoptieouders in de armen werd gesloten voor een nieuwe toekomst in België.

Naarmate de jaren verstreken werd de lokroep om haar roots te ontdekken groter en groter en besloot Imana om iets terug te geven aan haar geboorteland. Samen met haar adoptievader Roel is Imana fondsen beginnen inzamelen om de bevolking van haar geboorteregio te steunen. “Thousand Hills of Hope” steunt projecten ten behoeve van de straat- en weeskinderen en de arme bevolking van Rwanda. Het eerstvolgende project dat op stapel staat is de volledige renovatie en uitbreiding van de pediatrie van Kansi.

Prachtige documentaire

Samen met de Belgische fotografe Eva Verbeeck en de Amerikaanse regisseur Spencer MacDonald trok Imana naar Rwanda. De documentaire 'Thousand Hills of Hope' werd het prachtige resultaat van de samenwerking en laat je enerzijds meegenieten van het mooie Rwanda, maar laat je anderzijds ook kennismaken met de gruwelijke geschiedenis van het land.

De organisatie van de Spartacus Series geeft alle deelnemers de kans om dit goed doel te steunen. Bij inschrijving kan je immers onmiddellijk € 5 extra betalen die integraal naar "Thousand Hills of Hope" gaat.

Meer info: www.thousandhillsofhope.be