Een jaar geleden werden de eerste Vlaamse Loopomlopen opgericht om de sociale cohesie tussen de sporters te verhogen. Running.be magazine bracht de 28 trajecten in kaart.

Bloso is de drijvende kracht achter het concept en dat in samenwerking met de provinciale sportdiensten. "Uit het onderzoek van Jeroen Scheerder en Filip Boen bleek dat tussen 1999 en 2007 het aantal lopers in Vlaanderen verdriedubbeld is", vertelt Ann Colpaert van Bloso. "Bovendien gaf maar liefst 92% van die lopers aan dat ze hun sport vooral beoefenen in niet-georganiseerd verband. Op basis van die onderzoeksresultaten besliste de dienst Sportpromotie om het concept van de loopomlopen te ontwikkelen."

Een loopomloop is een uniform bewegwijzerde omloop in een natuurvriendelijke en veilige omgeving, die zowel in de zomer als in de winter (bij daglicht) bruikbaar moet zijn. Hij moet voldoen aan de verwachtingen van zowel de geoefende atleet als die van de recreatieve loper. De initiatiefnemers formuleerden daarom een aantal criteria waaraan de loopomloop moet voldoen om in aanmerking te komen voor erkenning.

"Aangezien het sociale aspect heel belangrijk is, moet de loopomloop geschikt zijn voor loopgroepen. Het pad moet dus voldoende breed zijn, zodat lopers naast elkaar of in groep kunnen lopen", geeft Ann Colpaert als voorbeeld. "Daarnaast vertrekt en eindigt de loopomloop om dezelfde reden bij voorkeur in de buurt van een ontmoetingsruimte, café of sporthal, zodat de sporters elkaar voor of na de inspanning kunnen ontmoeten."

Lees het volledige artikel in het januarinummer van running.be magazine!