Tokyo Marathon

28.02.2011

Onder een confettiregen beginnen de deelnemers aan hun 42,195 km.