Parcours & GPX-files

Via de link achter de button kan je de verschillende parcoursen bekijken, zoals aangevraagd bij de instanties en waarvoor we nog een officieel akkoord verwachten. Lichte afwijkingen zijn dus mogelijk.

Hoogteprofielen op basis van tracedetrail.fr.

Kort voor het event zullen wij de finale parcours en de GPX-files ter beschikking stellen.

BELANGRIJK: Niet alle delen van het parcours zijn zomaar toegankelijk voor en na het evenement. Voor bepaalde stukken werden specifieke goedkeuringen verkregen, zoals privédomeinen en beschermd natuurgebied van Natuur en Bos. Doorgang over deze terreinen is dan ook enkel toegelaten tijdens Roc d'Ardenne. Doorgang in de periode voor of na het evenement is niet mogelijk.

Klik hier voor parcours

Profielen

Big Roc Marathon

Mid Roc

Roc Ardenne

Rando Roc Gourmand

Roc Marathon

Roc Night & Rando


Rando ROC Rouge & Carnaval

Facebook