De Pro League werd op 25 mei ingelicht over de indiening van verschillende klachten door R. Antwerp FC. (in het bijzonder bij de Belgische Mededingingsautoriteit) tegen de KBVB omwille van een vermeend belangenconflict door de verkiezing van de heer Mehdi Bayat tot voorzitter van de KBVB, naast zijn functie als gedelegeerd bestuurder van Sporting de Charleroi.

De Pro League merkt op dat tijdens de verkiezing van de voorzitter van de KBVB alle vertegenwoordigers van de Pro League in het Uitvoerend Comité, met inbegrip van de vice-voorzitter van de aanklagende partij, voor de heer Mehdi Bayat gestemd hebben.

In de organen van de Pro League waar de H. Mehdi Bayat lid van is, in het bijzonder in de Raad van Bestuur, heeft hij zich altijd geëngageerd voor het belang van het Belgische voetbal in het algemeen en het professionele voetbal in het bijzonder.

Voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 15 mei verklaarde hij expliciet voorstander te zijn van de organisatie van de finale van de Beker van België voor de deadline van 3 augustus, ook al zou zijn club meer belang zou hebben bij een annulatie van de wedstrijd.

Hij ging akkoord dat zijn club significant zal bijdragen aan het solidariteitsfonds (opgericht door deze Algemene Vergadering) indien Sporting de Charleroi zal deelnemen aan de groepsfase van de Europa League, waarbij de aanklagende partij één van de grootste begunstigden zou zijn van dit fonds.

De Raad van Bestuur van de Pro League houdt er aan zijn steun aan de H. Mehdi Bayat te benadrukken. Ze zal geen verder commentaar geven.