Antwerp heeft een kapitaalverhoging doorgevoerd van 10,5 miljoen euro. Dat heeft de Great Old dinsdag bekendgemaakt. "Op deze manier is RAFC verder gewapend om de groeistrategie te volgen", zo klinkt het in een persbericht.

"RAFC werkt hard om een sterk verhaal op lange termijn neer te zetten, en is op korte termijn een gezonde club geworden. Antwerp heeft daarbij het commitment van aandeelhouder Paul Gheysens om de club verder structureel en financieel uit te bouwen tot een positief geheel, waarbij deze kapitaalsverhoging verder bijdraagt tot een nog sterkere verankering in de middelen van de club."

"We zien nu al dat de investeringen in infrastructuur en in het sportieve zijn vruchten afwerpen. RAFC kent een exponentiële groei van de inkomsten sinds de promotie naar 1A. De club is een professionele weg ingeslagen en we zijn er van overtuigd dat de club op die manier een sterke toekomst zal hebben op lange termijn, met eigenaars die vol vertrouwen investeren in de toekomst van de club."