Sport.be

Algemeen

Pro League en Eleven Sports ondertekenen nieuw mediacontract voor komende vijf jaar

26.06.2020 | Erik Duchateau

Photonews

Eleven Sports en de Pro League hebben een akkoord bereikt over het nieuwe mediacontract voor de komende vijf jaar.

Eleven zal de komende vijf seizoenen (2020-2025), als exclusieve rechtenhouder, de rechten exploiteren van alle competities van de Pro League: 1A, 1B, Women Super League, de bekercompetitie, de Supercup en de E-Pro League. Eleven zal dat doen in nauwe samenwerking met de Pro League én de 24 profclubs.

Op 12 februari ll. wees de Algemene Vergadering van de Pro League de mediarechten van het Belgische voetbal exclusief aan Eleven Sports toe. Na het akkoord over de verdeelsleutel tussen de 24 Pro League clubs, gingen het management van de Pro League en Eleven Sports aan tafel om de overeenkomst voor de komende vijf seizoenen uit te werken. Op 12 juni ll. zette de Raad van Bestuur van de Pro League het licht op groen voor de afrondende gesprekken en vandaag werd de overeenkomst door alle partijen ondertekend. De officiële ondertekening gebeurde in aanwezigheid van Pierre François, CEO van de Pro League, en van Guillaume Collard, Managing Director van Eleven Sports België/Luxemburg.

Het is de uitdrukkelijke wens van beide partijen de overeenkomst in partnerschap uit te voeren en samen het 'merk' Belgisch voetbal nog sterker in de markt te zetten.

In de komende weken zullen Eleven Sports en de Pro League hun concrete plannen toelichten.

Pierre François, CEO van de Pro League: "Ik ben verheugd door de ondertekening van de overeenkomst én ook door de relatie die Eleven Sports en de Pro League tijdens de onderhandelingen reeds opbouwden. De overeenkomst is uiteraard in lijn met de bepalingen uit de tender. We ondertekenen vandaag een sterke overeenkomst, waar zowel onze clubs als de fans van zullen genieten. Het Belgisch voetbal staat aan het begin van vijf mooie jaren!"

Guillaume Collard, Managing Director Eleven Sports in België en Luxemburg en Group Head of Acquisitions: "Het sluiten van een overeenkomst van een dergelijke omvang, vraagt tijd. Ik wil Pierre François en Leander Monbaliu van de Pro League, alsook de 24 clubs, bedanken voor het vertrouwen. Dit is een nieuwe stap voor het Belgische voetbal. Wij staan te popelen om er op 7 augustus aan te beginnen. In de komende dagen zullen we getekende akkoorden kunnen aankondigen en zullen we ook onze plannen voor volgend seizoen toelichten."

Mis deze events niet

Meer