Sport.be

Andere sporten

BOIC bespaart niet op topsport

11.06.2005 | Erik Duchateau

Het BOIC voorziet voor 2005 een tekort van 1 miljoen euro. Toch wil Pierre-Olivier Beckers de topsport ten volle blijven ondersteunen. Voorts pleit de BOIC-voorzitter voor de oprichting van een Belgisch antidopingagentschap.

BOIC-voorzitter Pierre-Olivier Beckers. (foto photonews)
Pierre-Olivier Beckers, op 17 december verkozen tot voorzitter van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC), zat vrijdagavond in het Brusselse Sodehotel zijn eerste algemene vergadering van het BOIC voor. 

Na een uitstekend jaar 2004 op financieel vlak, dat het BOIC een winst van 294.000 euro opleverde, kondigen de volgende campagnes zich wat minder aan. Voor 2005 wordt een deficit voorzien van 1.030.000 euro. De volgende jaren wordt ook met een tekort gerekend, maar minder substantieel. 

Het post-olympisch jaar is traditioneel een minder goed jaar qua inkomsten. De zwakke dollar heeft ook zijn invloed op de financiële situatie van het Comité. Om het deficit tegen te gaan put het BOIC uit zijn reserves (13 miljoen euro), vermindert het zijn uitgaven (geen uitbreiding van de gebouwen) en zoekt het naarstig naar nieuwe inkomsten. Dat is een opdracht voor het Ontwikkelingscomité van de Belgische Sport, onder het voorzitterschap van Eddy Merckx

ABCD EN BELGISCH WADA

Aan het budget voor de topsport (1/3de van de uitgaven) wordt niet geknibbeld. Per jaar gaat 750.000 euro naar het ABCD-project 2012-2016 voor jonge talenten. Voorts wil het hoogste sportorgaan in ons land ook een concrete oplossing vinden om nog eens een team naar de Spelen te kunnen uitsturen, wat al van 1976 geleden is met het mannenteam hockey. 

Beckers onderstreepte ook de noodzaak van een eigen Belgisch antidopingagentschap, te vergelijken met het wereldantidopingagentschap Wada, om zo België te laten beschikken over een coherente en uniforme dopingpolitiek. Die is onmisbaar voor de atleten, maar ook voor de geloofwaardigheid van ons land met het oog op de organisatie van grote sportevenementen.

Facebook

Twitter

Mis deze events niet

Meer