Inschrijvingsformulier

Persoonlijke gegevens

Wedstrijdgegevens

Beste prestatie 2019-2020 of 2018-2019

Persoonlijk record
Alle informatie is bestemd voor Golazo sports. Zij mag evenwel doorgegeven worden aan de partijen die contractueel verbonden zijn met Golazo sports. De wet van 8 december 1992 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan. Door uw deelname aan het evenement verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw foto in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van Golazo sports, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.