Edition 2015: Saterday 18 July
Press accreditation
Deadline: Sunday, July 5th

Data
Media
Type: Daily newspaper
Weekly newspaper
Magazine
Radio
TV
Technical support staff
Street
N
Postal Code
City
Country
Phone
Mobile
Fax
E-mail
Desired accreditation for:
  News agency
  Print Media
  Photography
  Freelance
  Website
  TV
  Radio
Name/ID of Person(s) to accred:
Person 1 Person 2 Person 3
Last Name
First Name
Gender
Function
AIPS Card N
National Sports
Press Card N
Passport/ID N

 
"Alle informatie is bestemd voor Golazo sports. Zij mag evenwel doorgegeven worden aan de partijen die contractueel verbonden zijn met Golazo sports. De wet van 8 december 1992 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan."