Havenland

'Havenland' verbindt het havengebied Antwerpen met de dorpen, gemeenten en steden op Linker- en Rechterscheldeoever. 'Havenland' wil maximaal inspelen op de ontsluiting van de recreatieve waarden van dit unieke havenlandschap: een beleving van maritieme, logistieke en industriële activiteiten, erfgoed, het polderlandschap, natuurontwikkeling en de Schelde die door haar ligging een centrale rol in het verhaal speelt. Om dit te realiseren worden diverse onthaal-, bezoek- en uitkijkmogelijkheden meer op elkaar afgestemd en gecombineerd met overkoepelende initiatieven zoals watervervoer, sterke onthaalpoorten als landschapsbakens, verbindende fietsroutes, enz.. Havenland maakt deel uit van het actieprogramma voor de Ontwikkeling van het Havengebied Antwerpen (OHA).

DE PARTNERS

Voor de realisatie van 'Havenland' werken volgende partners samen: het Havenbedrijf Antwerpen, Maatschappij Linkerscheldeoever, stad Antwerpen, de gemeenten Zwijndrecht en Beveren, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Natuur en Bos, EGTS Linieland van Waas en Hulst, Waterwegen en Zeekanaal en nog een 10-tal partners. 

GEBIED

Havenland strekt zich uit van in het Noorden van de haven net over de Nederlandse grens aan het 'Land van Saeftinghe', tot in het Zuiden waar de 'Hobokense polder' overgaat in 'Scheldeland', maar ook van de gemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas en Zwijndrecht in het Westen, tot de gemeente Stabroek in het Oosten.

Ontdek wat er te beleven valt op www.havenland.be.