U bezoekt momenteel editie 2008 van enecotour.com.

>> Klik hier om naar de huidige editie over te schakelen.

>> Sluit dit venster om op deze site te blijven.
Reglement
Eneco Tour 2008 - UCI PRO Tour / HEREN ELITE met CONTRACT

ART. 1. Organisatie

De Eneco Tour wordt georganiseerd door VOF ENECO Tour Organisation in samenwerking met KNWU en KBWB volgens de reglementen van de UCI. De Eneco Tour wordt verreden van 20 tot en met 27 augustus en beslaat 8 ritten

ART. 2. Type wedstrijd

De Eneco Tour wordt betwist door de categorie Heren ELITE met contract. De wedstrijd maakt deel uit van de UCI ProTour kalender. In overeenstemming met het UCI ProTour reglement worden de volgende punten toegekend voor het klassement UCI ProTour:
- Eindklassement: 1e : 50 Pt; 2e : 40 Pt; 3e : 35 Pt; 4e : 30 Pt; 5e : 25 Pt; 6e : 20 Pt; 7e : 15 Pt; 8e : 10 Pt; 9e : 5 Pt; 10e : 2 Pt.
- Etappes en proloog: 1e : 3 Pt; 2e : 2 Pt; 3e : 1 Pt.

ART. 3. Deelnemers

In overeenstemming met art. 2.1.005 van het reglement UCI, staat de Eneco Tour open voor wielerploegen met licentie ProTour en Ploegen uit de PRO-Continentale Tour (Wild Card). In overeenstemming met art. 2.2.003 van het reglement UCI, is het aantal renners per ploeg minimaal 6 en maximaal 8.

ART. 4. Permanence

De permanence bij de start (inschrijving en accreditatie) bevindt zich in het Bestuurscentrum gemeente Sittard-Geleen, Hub Dassenplein 3, 6131 LB Sittard en vindt plaats op 19 augustus 2008.

De vergadering van de UCI commissarissen met de organisatoren vindt plaats op 19 augustus om 14.00 uur in de Grote Zaal - bestuurscentrum.

De definitieve inschrijving van de deelnemers en de uitreiking van de rugnummers en transponders aan de ploegleiders van de deelnemende ploegen (in de aanwezigheid van het college van commissarissen) vindt plaats op 19 augustus 2008 in de vergaderzaal - bestuurscentrum te SITTARD - GELEEN van 15.00 uur tot 16.40 uur

Na afloop van de laatste rit zullen de verantwoordelijken van de ploegen deze transponders terugbrengen naar de permanence te Mechelen (stadhuis). Voor elke ontbrekende transponder wordt een bedrag van : 85 € in rekening gebracht. Deze transponders zullen de renners verplicht aanbrengen op hun fiets waarmee ze de wedstrijden zullen rijden.

De vergadering van de ploegleiders, georganiseerd volgens artikel 1.2.087 van het reglement UCI, in aanwezigheid van het College van Commissarissen, vindt plaats op 19 augustus 2008 om 17.00 uur in de permanence (Grote Zaal - bestuurscentrum).

ART. 5. Individuele tijdrit en proloog - startorde

a. Proloog te Sittard-Geleen op 20 augustus 2008: de organisator zal de volgorde van de start van de deelnemende ploegen en renners bepalen. De organisatie hanteert hiertoe objectieve criteria zoals het Algemeen Individueel Klassement Eneco Tour 2007 en het klassement der ploegen in de UCI ProTour rangschikking. De renners vertrekken om de minuut.

b. Individuele tijdrit te Mechelen: de volgorde van de start wordt opgemaakt aan de hand de omgekeerde volgorde van het algemeen individueel klassement opgesteld na afloop van de rit Maldegem-Brussel. De renners vertrekken om de 1.30 minuut met uitzondering van de laatste 10 renners die om de 2 minuten vertrekken. Het college van commissarissen kan de volgorde nog wijzigen om te vermijden dat twee renners van eenzelfde team na elkaar zouden vertrekken. Indien een renner wordt ingehaald, mag deze geen gebruik maken van renner die hem heeft ingehaald. De ingehaalde renner zal minimaal een zijdelingse afstand bewaren t.o.v. de andere renner van minimaal 2 m. en een afstand houden van 25 m. Onderlinge hulp is verboden. De volgwagen zal minimaal een tiental meter achter zijn renner plaatsnemen, deze volgwagen zal nooit ter hoogte van de renner plaatsnemen en geeft zijn informatie van achter de renner. Indien de afstand tussen twee renners minder dan 50 m bedraagt, mag er geen enkel voertuig plaatsnemen tussen beide renners.

ART. 6. Presentatie der deelnemende ploegen

De Eneco Tour start met de officiële presentatie der ploegen op 19 augustus vanaf 18.00 u. op de Markt te Sittard, waaraan de 8 renners en de ploegdirecteur zullen deelnemen. Voor deze presentatie wordt door de organisatoren een tijdsschema opgesteld, waarbij de ploegen om de 4 minuten worden voorgesteld aan het publiek op een groot podium.

ART. 7. Radio-Tour

De wedstrijdinformatie wordt uitgezonden op de frequentie van "Radio-Tour" 155.9375 MHz

ART. 8. DE RITTEN

De Eneco Tour voor Heren Elite met contract wordt gereden met volgende ritten:
- 20 augustus : Proloog te SITTARD-GELEEN over een afstand van 4.4 km
- 21 augustus : rit in lijn BEEK - ROERMOND over een afstand van 175.6 km
- 22 augustus : rit in lijn - ROERMOND - NIEUWEGEIN over een afstand van 175.0 km
- 23 augustus : rit in lijn NIEUWEGEIN - TERNEUZEN over een afstand van 189.3 km
- 24 augustus : rit in lijn TERNEUZEN - ARDOOIE over een afstand van 212.1 km
- 25 augustus : rit in lijn ARDOOIE - OOSTENDE over een afstand van 171.8 km
- 26 augustus : rit in lijn MALDEGEM - BRUSSEL over een afstand van 184.0 km
- 27 augustus : individuele tijdrit te MECHELEN over een afstand van 18,3 km

De totaalafstand van de gehele ENECO Tour 2008 bedraagt 1130.5 km.

ART. 9. Neutrale wagens

De organisatie stelt drie neutrale materiaalwagens, voorzien van het nodige materiaal, ter beschikking van alle renners. Deze service wordt verzorgd door het "SHIMANO" service team.

ART. 10. Valpartijen in de laatste drie kilometer.

De artikelen 2.6.027 en 2.6.028 van het reglement van de UCI worden toegepast.

ART. 11. Tijdsgrens

Volgende tijdgrenzen worden toegepast in de ENECO Tour:
" Ritten in lijn : 8%
" Proloog en Individuele tijdrit : 25%

Eventuele aanpassingen kunnen worden toegestaan door college van Commissarissen na overleg met de organisatie.

ART. 12. Algemeen Individueel Klassement

Het algemeen individueel klassement wordt samengesteld door de optelling van de tijden, geregistreerd door de tijdwaarnemers op het einde van elke rit en door rekening te houden met de bonificaties in de rit in lijn en tijdens de tussensprints. De leider in het algemeen individueel klassement draagt de WITTE LEIDERSTRUI van Eneco

Om in aanmerking te komen voor de prijzen verbonden aan het individueel eindklassement dient de renner de totaliteit van de parkoers van de wedstrijd hebben afgelegd en dit binnen de in het reglement voorziene tijden. . In geval van ex-aequo wordt het reglement van de UCI art. 2.6.015 gevolgd om de volgorde in het klassement te bepalen.

ART. 13. Algemeen Individueel Puntenklassement

Het individueel puntenklassement wordt samengesteld door samentelling van de punten verbonden aan de rituitslag van de 6 ritten in lijn en de punten verbonden aan de " tussensprints ". Er worden, naast boniseconden, ook punten toegekend in de 3 tussensprints in de ritten-in-lijn. De volgende punten worden toegekend in de tussensprints: 1e: 8 punten, 2e: 5 punten en 3e: 3 punten. De volgende punten worden toegekend voor de ritten in lijn : 1e: 30 punten; 2e: 25 ptn; 3e: 22 ptn; 4e: 19 ptn; 5e: 17 ptn; 6e: 15 ptn; 7e: 13 ptn; 8e: 12 ptn; 9e: 11ptn; 10e: 10 ptn. Er worden geen punten toegekend voor de proloog en de individuele tijdrit.

De leider in het algemeen individueel puntenklassement draagt de RODE LEIDERSTRUI van LOTTO. In overeenstemming met artikel 2.6.017 van het reglement UCI, in geval van ex æquo in algemeen individueel eindpuntenklassement, worden volgende criteria gehanteerd tot er een verschil is ontstaan: 1. Aantal ritoverwinningen 2. Aantal overwinningen in de tussensprints 3. Algemeen individueel klassement.

Om in aanmerking te komen voor de prijzen verbonden aan het individueel eindpuntenklassement dient de renner de totaliteit van de parkoers van de wedstrijd hebben afgelegd en dit binnen de in het reglement voorziene tijden.

ART. 14. Skil Klimmerstrofee

De Skil Klimmerstrofee (rangschikking voor de beste klimmer) wordt samengesteld door samentelling van de punten toegekend bij het passeren van de top van 9 hellingen, zoals vermeld in het officiële Eneco Tour boek. De volgende punten worden toegekend aan de eerste 3 renners die de top van een helling passeren: 1e: 5 pnt., 2e: 3 pnt., 3e: 1 pnt..

In geval van gelijkheid der punten tussen twee renners na de 7e etappe voor de Skil Klimmerstrofee zal de renner die het hoogst aantal eerste, tweede dan wel derde plaatsen heeft behaald hoger worden geplaatst in de rangschikking. Aan de Skil Klimmerstrofee is geen trui verbonden.

Om in aanmerking te komen voor de eindprijs verbonden aan de Skil Klimmerstrofee dient de renner de totaliteit van de parkoers van de wedstrijd te hebben afgelegd en dit binnen de in het reglement voorziene tijden.

ART. 15. Ploegen Klassement

In overeenstemming met artikel 2.6.016 van het reglement UCI, wordt het ploegenklassement samengesteld door dagelijks de behaalde tijden van de drie best geklasseerde renners van elke ploeg op te tellen. In geval van ex-aequo worden een optelling gemaakt van de behaalde plaatsen van de drie renners ; in geval er nog een ex-aequo bestaat wordt de volgorde bepaald door de best geklasseerde renner in de rit.

Het eindklassement wordt opgesteld door de optelling van de tijden van de beste drie renners in elke rit. In geval van ex-aequo wordt volgende criteria in aanmerking genomen tot een verschil bestaat : 1. Aantal eerste plaatsen in het dagploegenklassement 2. Aantal tweede plaatsen in het dagploegenklassement, enz.

Ingeval er nog steeds een ex-aequo bestaat wordt het klassement bepaald door de best geplaatste renner in het algemeen eindklassement. Alle ploegen met minder dan drie renners in de wedstrijd zijn uitgesloten van ploegenklassement. ART. 16. Premies

Tijdens de etappes kunnen ook bijzondere premies of prijzen worden uitgeloofd. Indien deze premies of prijzen worden beslist in sprints, dan tellen deze sprints niet mee voor het algemeen individueel klassement, noch voor enig ander klassement. De bijzondere premies of prijzen worden aangekondigd in het officiële Eneco Tourboek en per dagcommuniqué.

ART. 17. Bonificaties

De bonificaties (enkel tellend voor het algemeen individueel klassement) zijn toegekend in de ritten in lijn: (art. 2.6.019). Het betreft bonificaties toegekend in de rituitslag en de tussensprints. De volgende bonificaties worden toegepast : 1°) Bij elke tussensprint worden volgende bonificaties toegekend : 3", 2" en 1" voor de eerste drie renners in de uitslag. 2°) Aan elke rituitslag zijn volgende bonificaties verbonden : 10", 6" en 4" voor de eerste drie renners in de uitslag. 3°) Er zijn geen bonificaties voor de individuele tijdrit en de proloog.

ART. 18. Truien

De leiders in het klassement worden verwacht hun trui te dragen in de ritten in lijn en in de tijdritten. In geval een renner leider is in twee klassementen zal de tweede in die rangschikking de trui dragen, zoals door de organisatoren zal zijn aangeduid. Hiertoe is een volgorde van belangrijkheid bepaald: witte trui - rode trui. Indien een renner leider is in verschillende klassementen zal hij de trui dragen zoals bepaald door deze prioriteitenlijst.

De organisatoren stellen hiertoe de nodige truien en tijdritpakken ter beschikking van de renners. Alle leiders in de klassementen worden medegedeeld na aankomst van elke rit en elke renner leider in een klassement zal deelnemen aan de dagelijkse huldiging op het officiële huldigingpodium, georganiseerd onmiddellijk na het overschrijden van de aankomstlijn. Publicitair materiaal voor de leiderstruien zal door de ploegverantwoordelijken vooraf aan de organisatie worden bezorgd.

De ritwinnaar en de leider in het algemeen klassement kunnen worden gevraagd om gedurende een zeer korte periode aanwezig te zijn in een lokale huldigingsplechtigheid, die voor de leiders en ritwinnaars van de Eneco Tour voor eliterenners met contract in de verschillende etappeplaatsen worden georganiseerd.

ART. 19. Volgorde der ploegen in de wedstrijdkaravaan

De volgorde van de ploegleiders in de wedstrijd wordt bepaald door de plaats van hun best geplaatste renner in het Algemeen Individueel Klassement.

Dagelijks ontvangen de ploegleiders hun volgnummers voor hun plaats in de wedstrijdkaravaan van de organisatie. Deze nummers dienen aangebracht te worden op de achterruit (links) van hun volgwagen in de karavaan. Eerste ploegwagen: rood volgnummer, de tweede ploegwagen: blauw volgnummer. De wagens van de ploegleiders rijden tijdens de wedstrijd rechts van de weg. Uitsluitend door oproep van of door aanvraag bij de commissarissen mogen zij hun plaats verlaten en zich ter hoogte van het peloton begeven.

ART. 20. Overzicht der prijzen

De Eneco Tour 2008 kent de volgende prijzen:

1°) PRIJZEN verbonden aan RITTEN en ALGEMEEN INDIVIDUEEL KLASSEMENT

Prijzen verbonden aan de ritten in lijn : 1e pr. € 4.000; 2e pr. € 2.000; 3e pr. € 1.000; 4e pr. € 500; 5e pr. € 400; 6e en 7e pr. € 300; 8e en 9e pr. € 200; 10e t/m 20e pr. € 100; totaal € 10.000 per dag Totaal prijzengeld Dagprijzen 8 x € 10.000 = € 80.000 Dagklassement : € 500 (7 dagen) € 3.500 Algemeen Individueel Eindklassement : 1e pr. € 8.000; 2e pr. € 6.000; 3e pr. € 4.500; 4e pr. € 3000; 5e pr. € 2400; 6e pr. € 2.250; 7e pr. € 2.100; 8e pr. € 1.900, 9e pr. € 1.700; 10e pr. € 1.500; 11e pr. € 1.300; 12e pr. € 1.100; 13e pr. € 900; 14e pr. € 800; 15e pr. € 700; 16e pr. € 600; 17e pr. € 500; 18e pr. € 400, 19e pr. € 200; 20e pr. € 150
Totaal prijzengeld Algemeen Individueel Eindklassement : € 40.000 TOTAAL: € 123.500

2°) PUNTENKLASSEMENT

Dagprijs verbonden aan algemeen puntenklassement : € 300 (6 dagen) = € 1.800 Prijs verbonden aan het algemeen eindpuntenklassement : € 1.500
TOTAAL PRIJZENBEDRAG PUNTENKLASSEMENT € 3.300

3°) SKIL KLIMMERSTROFEE Prijs verbonden aan de Skil Klimmerstrofee : € 1.000
TOTAAL PRIJZENBEDRAG SKIL KLIMMERSTROFEE € 1.000

4°) PLOEGENKLASSEMENT Prijs verbonden aan eindploegenklassement : € 2.000
TOTAAL PRIJZENBEDRAG PLOEGENKLASSEMENT € 2.000

5°) PREMIE WESTERSCHELDETUNNEL Prijs verbonden aan het als eerste renner passeren van de finishlijn einde Westerscheldetunnel 3e rit in lijn: € 500
TOTAAL PRIJZENBEDRAG WESTERSCHELDETUNNEL € 500

TOTAAL BEDRAG aan PRIJZEN EN PREMIES € 130.300

ART. 21. Antidoping controle

Op de volgende plaatsen vindt de antidoping controle plaats:
- 20 augustus: na de proloog te SITTARD-GELEEN: Stadhuis gemeente Sittard-Geleen - Hub Dassenplein1,6131LBSittard tel.+31(0)464777777
- 21 augustus: na de rit-in-lijn BEEK - ROERMOND: in Theaterhotel De Oranjerie, Kloosterwandplein 12 - 16, 6041 JA Roermond tel. + 31 (0)475 391491
- 22 augustus: na de rit-in-lijn ROERMOND - NIEUWEGEIN: NBC (Nieuwegein's Business Centre), Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein tel. +31 (0)30 6026900 (Algemeen)
- 23 augustus: na de rit-in-lijn NIEUWEGEIN - TERNEUZEN: Zeeland Seaports, Schelpenpad 2, 4531 PD Terneuzen - tel. +31 (0)115 647400 (algemeen)
- 24 augustus: na de rit-in-lijn TERNEUZEN - ARDOOIE: Sporthal de Ark, Melkerijstraat 2A, 8850 Ardooie - tel. +32 (0)51 745593
- 25 augustus: na de rit-in-lijn ARDOOIE - OOSTENDE: Stadhuis Gemeente Oostende, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende tel. + 32 (0)32 59805500
- 26 augustus: na de rit-in-lijn MALDEGEM - BRUSSEL : Koning Boudewijn Stadion, Marathonlaan 135/2, 1020 Brussel tel. + 32 (0)2 4743940
- 27 augustus: na de ind. tijdrit MECHELEN: Praktijk Dr. S. Backx, Gerechtstraat 8, 2800 Mechelen - tel. + 32 (0)15 209653

ART. 22. Hotels voor de ploegen

Overeenkomstig de UCI-bepalingen hebben de organisatoren voor elke deelnemende ploeg hotels geboekt vanaf 19 augustus tot en met 26 augustus 2008. Voor elke deelnemende ploeg 9 kamers (7 dubbele en 2 enkele). De huisvesting omvat tevens het diner met water en een uitgebreid ontbijt. Andere kosten vallen ten laste van de ploeg en de verantwoordelijke van de hotels kunnen hiertoe een creditcard vragen aan de verantwoordelijke van de ploeg. Bij dit reglement ontvangen de ploegen tevens een lijst van hun hotels.

Renners die niet meer starten in de Ronde hebben geen recht op logement vanaf de dag dat ze niet meer zijn gestart. De menu's voor alle maaltijden gedurende de Ronde zijn met de nodige afwisseling samengesteld.

ART. 23. Medische dienst

Een medische dienst staat zowel tijdens als voor en na de wedstrijd ten dienste van de renners en de volgers. Het team van STICHTING SERVICE MEDICAL kan op verzoek van de renners of van de sportdirecteuren op elk moment bijstand bieden. Zij volgen de wedstrijd in 4 wagens. Een lijst met ziekenhuizen is vermeld in het wedstrijdboek evenals het GSM-nummer van de Tourdokter.

ART. 24. Opgaven

Het UCI-reglement ter zake is van toepassing.

ART. 25. Volgers

Alleen de personen in het bezit van een officiële legitimatie, die door de organisatie afgeleverd wordt en die te allen tijde zichtbaar gedragen dient te worden, zullen toegelaten worden tot de volgerskaravaan. De ploegleiders zullen verantwoordelijk gesteld worden indien andere personen in hun wagens hebben plaatsgenomen. Per ploeg zijn twee volgwagens toegestaan in de wedstrijd.

Elke wagen dient voorzien te zijn van de officiële volgbewijzen afgeleverd door de organisatie. Alleen de wagens met een speciaal kenteken mogen bij het einde van de rit de aankomstlijn passeren. Aan de volgers wordt gevraagd steeds voorrang te verlenen aan de sportdirecteurs en de officiële volgwagens van Jury en organisatie.

Iedere volger dient in het bezit te zijn van een geldige licentie of volgersbewijs en wordt geacht het verkeersreglement te respecteren en te volgen. De wedstrijdkaravaan wordt begeleid door de Belgische en Nederlandse politie per motor en door mobiele seingevers, die mee instaan voor de veiligheid van de wedstrijd. Alle volgwagens dienen in het bezit te zijn van een radioontvanger waarmee ze de wedstrijdinformatie kunnen ontvangen.

ART. 26. Parcours

De renners dienen ten allen tijden het officiële parkoers, zoals aangegeven in het officiële wedstrijd- boek te volgen. Inbreuken kunnen door het College van Commissarissen worden gesanctioneerd.

ART. 27. Overwegen (treinen)

Het is verboden om overwegen te overschrijden op het ogenblik dat de rode lichten gaan branden of de slagbomen zijn neergelaten. Renners die zich niet houden aan deze richtlijn kunnen door het College van Commissarissen uit de wedstrijd worden gezet.

ART. 28. Slotbepaling

Dit reglement kan enkel en alleen gewijzigd worden door het College van Commissarissen op voorstel van en in overleg met de organisatie VOF ENECO Tour Organisation.

Door deelneming aan de Eneco Tour erkennen renners, ploegleiders en alle volgers dat zij kennis genomen hebben van dit reglement en het in zijn geheel aanvaarden.

Alle technische gevallen niet voorzien in dit reglement, zullen door het College van Commissarissen in overleg met de organisatie beslecht worden. Alle overige gevallen zullen door de organisatoren worden beslecht.
Editie 2009: 18/08 - 25/08
Editie 2008: 19/08 - 27/08

.nl  - .be
Eneco Tour TV