VIP & Hospitality

  • 11u30 tot 12u00: ontvangst met welkomstaperitief
  • 12u00 tot 14u45: Walking lunch in buffetvorm in een luxetent naast een attractieve zone van het parcours
  • 15u00 tot 17u00: Na praten met open bar en een variatie aan warme & koude hapjes
  • Terras aansluitend op parcours
    • De wedstrijden passeren elke ronde voorbij de VIP-tent
    • In de VIP-tent staat een groot plasma TV-scherm waarop de wedstrijd live kan gevolgd worden
  • 1 VIP-parkeerkaart per 2 personen

Prijs:

130 EURO per persoon (excl. BTW)

Gelieve het formulier volledig in te vullen en terug te mailen naar:

Golazo Sports
E: marie.vaneyken@golazo.com

Facebook