Het Agentschap Wegen en Verkeer stelde opnieuw een rapport over de 'Staat en inrichting van de fietspaden langs gewestwegen in Vlaanderen' op en daaruit bleek - ondanks een lichte verbetering - nog maar eens hoe schabouwelijk de infrastructuur er vaak bij ligt ...

"Is de inrichting van de fietspaden in Vlaanderen al dan niet in overeenstemming met de richtlijnen, zoals toegelicht in het Vademecum Fietsvoorzieningen?" Om op deze vraag een antwoord te bieden, werd dit, net zoals in het vorige rapport, op basis van de gegevens in de wegendatabank (GIS omgeving) nagekeken, zo staat te lezen in het document. In vergelijking met het vorige rapport (meetjaar 2017) is de inrichting van de fietspaden er in alle provincies op vooruitgegaan. Steeds meer fietspaden voldoen aan de richtlijnen (die eigenlijk nog niet zijn aangepast aan de huidige fietsnoden, zoals meer plaats voor snelle fietsen, cargofietsen ..., red.). Globaal gezien is het aantal conforme fietspaden met 2 % gestegen. De provincie Antwerpen kan de sterkste stijging voorleggen (+ 3,3 %). In de provincies Oost- en West-Vlaanderen is de conformiteit slechts met respectievelijk 1,1 en 0,7 % gestegen.

In Vlaanderen voldoen gemiddeld 45,8 % van de fietspaden aan de richtlijnen. Dat betekent dat maar liefst 54,2 % niet conform is. In totaal scoren maar liefst 23,3 % van de fietspaden zeer slecht. Antwerpen stijgt als enige provincie boven de helft met 55,9 % conforme fietspaden. In Limburg is amper twee vijfde van de fietspaden in orde, terwijl het aandeel 'zeer slechte' paden zeer groot (26,4 %) is. Oost-Vlaanderen doet het zo mogelijk nog slechter, met maar 37,1 % conforme fietspaden.

Net als in het vorige rapport blijkt dat de inrichting van de fietspaden beter (lees: meer conform de richtlijnen) is op het BFF (bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk) in vergelijking met het "lokale" netwerk.

In 2018 en 2019 werd de staat van de fietspaden langs Vlaamse gewestwegen voor de zevende keer geïnspecteerd. De inspecties vinden tweejaarlijks plaats, waarbij de eerste inspectiecampagne in 2007 uitgevoerd werd. De inspecties geven een beeld van de staat van de fietspaden en bestaan uit visuele inspecties die voor nu voor de derde keer aangevuld werden met gegevens van de fietspadprofilometer (een toestel dat aangeeft in welke mate het oppervlak afwijkt van een perfect horizontaal vlak).

De fietspadprofilometer heeft ondertussen op meer dan 4000 kilometer fietspaden de langsvlakheid opgemeten, en dit in alle Vlaamse provincies. De resultaten zijn niet gebiedsdekkend, maar vertegenwoordigen ongeveer 54 % van de fietspaden in Vlaanderen. De resultaten van de fietspadprofilometer worden in het rapport omschreven onder de noemer "comfortparameter". Uit de inspecties blijkt dat 56,3 % van de opgemeten fietspaden "uitstekend" of "behoorlijk" scoort op de comfortparameter. 43,7 % van de opgemeten fietspaden scoort onvoldoende. In vergelijking met het vorige meetjaar (2017) daalt het percentage van de opgemeten fietspaden die "uitstekend" of "behoorlijk" scoren met 3,8 %. Vooral in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant is de daling opmerkelijk, respectievelijk -28,2 % en -8,7 %. In de provincies Antwerpen (-1 %) en West-Vlaanderen is de daling veel minder uitgesproken (-0,2 %). In Oost-Vlaanderen stijgt het aantal fietspaden die "uitstekend" of "behoorlijk" scoren met 2,1 %.

De visuele inspecties kijken naar onder andere het aantal putten in het fietspad, wateroverlast, onkruidgroei, ... en worden in het rapport beschreven onder de noemer "onderhoudsparameter". Hieruit blijkt dat lokale onvlakheden (putten, verzakkingen, ...) een aandachtspunt blijven, maar er is wel een daling van meer dan 6% t.o.v. het vorige meetjaar.

Koop of abonneer je nu op cycling.be magazine

Het oktobernummer ligt nu in de winkel en je krijgt er zomaar de Crossgids bij. Daarin vind je alle renners, alle topcrossen en een analyse van de kalenderwijzigingen, Sven & Thibau Nys, Ceylin del Carmen Alvarado, Denise Betsema, Tormans CX met Quinten Hermans en Corné van Kessel, Masterclass crosstubes, en fietstests van de gravelbikes van crossexperts Canyon, Stevens & Ridley. In het gewone nummer ligt de focus dan weer enerzijds op de voorjaarsklassiekers die in het najaar worden verreden (met Greg Van Avermaet) en anderzijds de Giro (met Steven Kruijswijk), tips hoe je het herstel kan bevorderen, de mirakelzege van Johan Museeuw in Roubaix, en veel meer!