dimanche 23.02.2020

BRUSSELS CROSSCUP
Belgisch kampioenschap veldlopen -
Brussel

Programme

heure catégrorie/sexe année de naissance distance
CrossCup Running Stars presented by Sportoase & Runners'Lab
10:00 Kang meisjes/filles 2013 600m
10:16 Kang jongens/garçons 2013 600m
10:22 Ben meisjes/filles 2012 1000m
10:28 Ben meisjes/filles 2011 1000m
10:34 Ben jongens/garçons 2012 1000m
10:40 Ben jongens/garçons 2011 1000m
10:46 Pup meisjes/filles 2010 1200m
11:53 Pup meisjes/filles 2009 1200m
11:00 Pup jongens/garçons 2010 1200m
11:07 Pup jongens/garçons 2009 1200m
11:14 Min meisjes/filles 2008 1600m
11:22 Min meisjes/filles 2007 1600m
11:30 Min jongens/garçons 2008 1800m
11:38 Min jongens/garçons 2007 1800m
ceremonies na elke wedstrijd/ cérémonies après chaque épreuve
CrossCup  Belgisch Kampioenschap Belgisch Kampioenschap/Championnat de Belgique
11:46 Cadetten meisjes/cadets filles 2006 3000m
12:00 Cadetten meisjes/cadets filles 2005 3000m
12:15 Cadetten jongens/cadets garçons 2006 3500m
12:33 Cadetten jongens/cadets garçons 2005 3500m
ceremonies na elke wedstrijd/ cérémonies après chaque épreuve
13:51 Scholieren meisjes/scolaires filles 2004 4000m
13:10 Scholieren meisjes/scolaires filles 2003 4000m
ceremonies na elke wedstrijd/ cérémonies après chaque épreuve
13:30 Senioren vrouwen/Seniors dames 7000m
14:05 Senioren mannen/Seniors hommes 10000m
14:40 Korte Cross Court mannen/hommes 2002 & vroeg./avant 3000m
14:55 Ceremonies/cérémonies senioren/seniors - beloften/espoirs
Ceremonies/cérémonies winners CrossCup Benj. Pup. Min.
15:15 Scholieren jongens/scolaires garçons 2004 5000m
15:35 Scholieren jongens/scolaires garçons 2003 5000m
ceremonies na elke wedstrijd/ cérémonies après chaque épreuve
15:55 Junioren vrouwen/juniors femmes 2002-2001 4600m
16:20 Junioren mannen/juniors hommes 2002-2001 6600m
Ceremonies na elke wedstrijd/cérémonies après chaque épreuve
16:55 Korte Cross Court vrouwen/femmes 2002 & vroeg./avant 2000m
Ceremonie/cérémonie Korte Cross Court

Partenaires locaux

Facebook