X
Cretes de Spa Logo Cretes de Spa Logo

28.03.2020

Crêtes de Spa - Run

De 21 km Crêtes de Spa is de klassieker die ondertussen al 43 jaar bestaat. Is 21 km nét te veel, dan kan je ook kiezen voor de Jogging van 10 km.

De Kids Run is een loop over een afstand van 1 km of 3 km, speciaal voor jongeren tussen 4 en 12 jaar. Niemand loopt te snel, niemand loopt te traag. Of je nu spurt of wandelt, ieder in zijn/haar eigen tempo.

INFO INSCHRIJVEN

INSCHRIJVEN

ONLINE VOORINSCHRIJVINGEN
(mogelijk tot vrijdag 27 maart 23u59)

TARIEVEN
(voordeeltarief t.e.m. maandag 16 maart 23u59)

Afstand t.e.m. 16/03/2020 17/03/2020-27/03/2020
Kids Run 1 km & 3 km € 1 € 1
Jogging 10 km € 6 € 8
Les Crêtes 21 km € 17 € 20
Crêtes de Spa 2020 T-shirt*
€ 12

*beperkte oplage. Tot einde voorraad beschikbaar.

Deelnemers aan de Crêtes de Spa 21 km die ten laatste op 16 maart inschrijven en betaald hebben, krijgen een gepersonaliseerd borstnummer. Een leuk souvenir en handig voor de supporters!

Schrijf je hier in!

Bevestigingsmail

Na je betaling ontvang je een bevestigingsmail. Ongeveer een week voor het evenement krijg je een e-mail met een e-ticket. Dit e-ticket dien je de dag zelf mee te brengen (geprint of op je smartphone). Bewaar deze mail dus goed! Geen e-mail ontvangen? Check dan zeker je spamfolder!

Er worden geen borstnummers opgestuurd.

Algemene voorwaarden

Indien je je inschrijft, verklaar je je automatisch akkoord met en van de Lampiris Crêtes de Spa. Lees deze voorwaarden grondig na.

Enkel na betaling van het inschrijvingsgeld is je deelname officieel bevestigd.

Reglement

Alle deelnemers dienen de veiligheidsinstructies van de organisatie te volgen.

Deelname gebeurt onder eigen verantwoordelijkheid.

Geef op je inschrijvingsformulier een geldig e-mailadres in, want enkel via dat adres ontvang je een week voor het evenement een bericht met de bevestiging van je startnummer. Je hebt je startnummer nodig om je deelnamepakket te kunnen afhalen.

Als je ter plaatse je inschrijving wenst door te geven aan een ander persoon betaal je € 5 administratiekosten.

De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen.

Fietsen en gemotoriseerde voertuigen, niet eigen aan de organisatie, zijn verboden op het parcours tijdens de wedstrijd.

U schrijft zich in voor deelname aan een evenement van GOLAZO SPORTS NV, met maatschappelijke zetel te Schoebroekstraat 8, 3583 Paal-Beringen, BTW BE 0442.115.211, hierna GOLAZO. Voor al uw vragen is GOLAZO uw aanspreekpunt. GOLAZO is te bereiken elke werkdag tussen 9u en 17u. Telefoon: 011/45.99.00 - E-mail: info@golazo.com.

 1. Artikel 1. Inschrijving
  De Deelnemer verklaart hierbij op het moment van inschrijving min. 18 jaar te zijn of de toestemming van zijn wettelijke voogd te hebben om zich in te schrijven voor het evenement.
  De inschrijving is slechts geldig indien het inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid is ingevuld, het inschrijvingsgeld en betaling voor extra's volledig is voldaan en deze algemene voorwaarden zijn aanvaard.
 2. Artikel 2. Herroepingsrecht
  De inschrijving valt onder de diensten bedoeld in Art. VI, 53, 12° WER waarvoor het herroepingsrecht is uitgesloten. In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra's.
 3. Artikel 3. Annulering van het evenement
  Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, zal GOLAZO voor zover mogelijk de deelnemers een gelijkwaardig alternatief bieden in de vorm van de mogelijkheid zichzelf gratis in te schrijven voor een nieuwe/de volgende editie van hetzelfde evenement, of een ander evenement van GOLAZO. GOLAZO zal per evenement beslissen welke van deze alternatieven op het evenement van toepassing zijn.
  GOLAZO kan in geen geval verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra's (zoals o.a. merchandising, T-shirts, trainingsschema, goede doel, ...)
 4. Artikel 4. Deelname
  Deelname aan het evenement kan enkel met een geldig inschrijving en indien aan volgende leeftijdsvereisten is voldaan:

  Loopevenementen
  • Vanaf 10km: min. 12 jaar op het moment van deelname
  • Vanaf 21km: min. 16 jaar op het moment van deelname
  • Vanaf 42km: min. 18 jaar op het moment van deelname

  Fietsevenementen
  Deelnemers jonger dan 16 jaar moeten steeds vergezeld zijn van een persoon ouder dan 18 jaar.
  Tijdens de deelname moet het bewijs van inschrijving (borstnummer, stuurnummer, polsbandje, ... ) steeds zichtbaar zijn. De deelnemer zal steeds respect hebben voor het milieu. De deelnemer waakt over zijn eigen veiligheid en die van de andere deelnemers. Deelnemers dienen de instructies van de organisatie, medische teams en politie te volgen.
  Op fietsevenementen zal de deelnemer steeds een valhelm dragen. De wegcode dient gerespecteerd te worden.
  De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die de bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet respecteren of een gevaar vormen voor zichzelf of voor derden uit te sluiten van deelname.
 5. Artikel 5. Prijzen
  De vermelde prijzen zijn steeds in euro uitgedrukt en inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 6. Artikel 6. Betaling
  De deelnemer dient steeds vooraf, bij inschrijving, het volledige bedrag van de inschrijving (inschrijfgeld en extra's) te betalen en dit via het voorziene online betalingssysteem.
  GOLAZO meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale en zorgvuldige online-verkoper. Eventuele diefstal kan dan ook niet tegen haar worden ingeroepen.
 7. Artikel 7. Wijziging van de inschrijving
  Deelnemers die hun inschrijving voor een evenement willen doorgeven aan een ander persoon kunnen dit op de dag van het evenement ter plaatse. Ze betalen hiervoor de administratieve kost zoals ter plaatse geafficheerd.
  Deelnemers die van afstand willen wisselen, kunnen dit ter plaatse, op de dag van het evenement. Ze betalen hiervoor een administratieve kost zoals ter plaatse geafficheerd. Indien voor de nieuw gekozen afstand een meerprijs geldt, zal ook die worden aangerekend.
 8. Artikel 8 Gezond & veilig sporten
  Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. De organisatie beveelt voor deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts.
 9. Artikel 9. Persoonsgegevens en intellectuele eigendomsrechten
  Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor GOLAZO. GOLAZO en haar partners zullen deze gegevens gebruiken voor de deelname van het Event alsook voor marketing en communicatiedoeleinden. De Algemene Verordening Gegevensverwerking 2016/679 van 27 april 2016 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan. De deelnemer kan te allen tijde vragen om verbetering van zijn persoonsgegevens, via de contactgegevens opgenomen in deze algemene voorwaarden.
  Door uw deelname aan het event verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw gegevens, foto of portretrecht in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van GOLAZO en haar events, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.
  De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat er gebruik kan worden gemaakt van technieken die het mogelijk maken om op ieder gewenst moment zijn/haar precieze locatie te achterhalen door het opvangen van signalen van de chip, opgenomen in het bewijs van deelname dat de deelnemer draagt. De deelnemer verleent de toestemming aan GOLAZO om deze informatie openbaar te maken, zodat deze door iedereen kan worden gezien.
  De deelnemer verleent toestemming aan GOLAZO zijn locatie realtime te volgen (live tracking) op een wijze als hiervoor omschreven, om deze gegevens op te nemen in een bestand, te verstrekken aan derden en te publiceren via internet, via social media en via mobiele applicaties.
 10. Artikel 10. Opmerkingen/klachten
  Opmerkingen dienen ingediend te worden via één van in de aanhef vermelde kanalen. GOLAZO zal steeds in alle redelijkheid proberen om elke opmerking te behandelen en dit binnen de 10 dagen na ontvangst via één van bovenvermelde kanalen. Indien dit niet lukt, zal dit eveneens aan de deelnemer worden gemeld en een alternatief tijdsverloop worden voorgesteld.
 11. Artikel 11. Geldigheid clausules
  Indien één of enkele artikels van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.

INSCHRIJVEN DE DAG ZELF

Op 28 maart kan je je enkel nog ter plaatse inschrijven. Breng zeker je elektronische identiteitskaart mee voor een extra vlotte inschrijving!

TARIEVEN

Afstand
Kids Run 1 km & 3 km € 1
Jogging 10 km € 8
Les Crêtes 21 km € 20
Crêtes de Spa 2020 T-shirt* € 12

GROEPSINSCHRIJVING
(t.e.m. maandag 16 maart 23u59)

Doe je mee aan de Lampiris Crêtes de Spa samen met je collega's, vrienden of familie? Dan kan je als groep inschrijven tot en met maandag 16 maart.

Een groep online inschrijven kan tot en met maandag 16 maart tot 23u59 met online betaling. Het inschrijvingsgeld dient uiterlijk op 16 maart 2020 betaald te zijn. Inschrijvingen die op dat moment niet betaald zijn, vervallen.

ENKEL EN ALLEEN ALS JE MET 10 OF MEER DEELNEMERS BENT KAN JE JE INSCHRIJVEN VIA DE GROEPSINSCHRIJVINGSMODULE EN KIEZEN VOOR GEZAMENLIJKE AFHALING. Ben je met minder dan 10, dan kan je je nog steeds als groep inschrijven maar dient elk groepslid zijn of haar deelnamepakket individueel af te halen.

MET MINDER DAN 10 EN TOCH SAMEN INSCHRIJVEN ZONDER ALS GROEP BESCHOUWD TE WORDEN? DAT KAN! Het is mogelijk om meerdere personen toe te voegen via het individuele inschrijvingsformulier vooraleer je betaling te doen. Op die manier worden jullie inschrijvingen samen verwerkt. Inschrijvingen toevoegen kan door op de knop "verder winkelen" te drukken als je de vorige inschrijving hebt ingegeven.

 • Voor een groepsinschrijving met gezamenlijke afhaling moet je met minstens 10 personen zijn, ben je met minder dan 10, dan kan je je nog steeds als groep inschrijven maar dient elk groepslid zijn of haar deelnamepakket individueel af te halen.
 • Groepsinschrijvingen kunnen enkel via de officiële online inschrijvingsmodule. Excellijsten e.d.m worden niet aanvaard.
 • Op het inschrijvingsformulier dien je eerst een groep aan te maken. Je ontvangt vervolgens een e-mail met de groepsnaam en je groepscode. (Met deze code en het door jou gekozen paswoord (vergeet dit niet!) kan je de groep altijd beheren.) Vervolgens kan je deelnemers toevoegen, verwijderen enz. Enkel de groepsverantwoordelijke kan deelnemers valideren. Je kan zoveel deelnemers aan je groep toevoegen als je wil.
 • Inschrijvingen kunnen als één pakket (alles samen) of individueel worden opgehaald. Geef dit duidelijk aan op het inschrijvingsformulier. Wanneer je ervoor kiest om alles samen af te halen, kan dit enkel en alleen door de groepsverantwoordelijke gebeuren. Bij individuele afhaling krijgen alle deelnemers een aparte bevestigingsmail met alle info om hun nummer af te halen.
 • Wanneer je groep volledig klaar is, dan moet jij, als groepsverantwoordelijke de volledige groep betalen. De inschrijvingen zijn pas bevestigd als de groep doorgestuurd én betaald is. Vanaf het ogenblik dat je groep is afgesloten, kunnen er GEEN WIJZIGINGEN meer aan je groep gebeuren. Wijzigingen aan je groep kunnen dan enkel nog ter plaatse aan de inschrijvingsstand gebeuren. Hiervoor wordt een administratiekost van € 5 per wijziging aangerekend.
 • Heb jij je groepsinschrijving nog niet doorgestuurd en betaald op het ogenblik dat het maximum van 6.000 deelnemers is bereikt, dan krijg je een mail met de vraag jouw groep binnen de vijf dagen te betalen om jullie inschrijvingen alsnog te bevestigen. Opgelet! Van zodra het maximum bereikt is, zal je niemand meer kunnen toevoegen of wijzigen. Enkel nog betalen. Je krijgt ook enkel een herinneringsmail als er minstens één persoon in je groep staat ingeschreven.
 • Deelnemers die via een groep inschrijven zullen automatisch in dezelfde wave starten. (Deelnemers die tot een groep behoren zullen niet in de eerste wave kunnen starten. Enkel individuele deelnemers kunnen aan de eerste wave worden toegevoegd.)
 • KLIK HIER OM NAAR DE INSCHRIJVINGSMODULE TE GAAN

T-shirt

Bij je inschrijving kan je dit unieke Lampiris Crêtes de Spa 2020 T-shirt bestellen voor slechts 12 euro. Opgelet: dit T-shirt is in beperkte oplage beschikbaar en wordt verkocht tot einde voorraad!

PRAKTISCHE INFO

Klik op de titels hieronder voor meer info.

Adres

Sportcentrum Warfaaz
Avenue Amédée Hesse 41
4900 Spa

Uurschema

Vrijdag 27 maart

Afhalen deelnamepakketten (alle afstanden) van 17u tot 20u in het sportcentrum Warfaaz

Zaterdag 28 maart
 • Vanaf 7u30 : afhalen borstnummer en ev. T-shirt
 • 9u30 : Kids Run 1 km
 • 9u50 : Kids Run 3 km
 • 11u15 : start 10 km
 • 13u11 : start 21 km (sluiting finish om 16u30)

Kids 1 km (3e kleuterklas - 3e leerjaar)

 • Start 1 km: 9u30 Sportcentrum van la Fraineuse
 • Aankomst: Sportcentrum van la Fraineuse

Kids 3 km (4e - 6e leerjaar)

 • Start 3 km: 9u50: Sportcentrum van la Fraineuse
 • Aankomst: Sportcentrum van la Fraineuse

Jogging 10 km

 • Start: 11u15: Avenue Amédée Hesse
 • Aankomst: Sportcentrum van la Fraineuse
 • Twee bevoorradingsposten, waarvan één aan de finish

Crêtes 21 km

 • Start : 13h11: Avenue Amédée Hesse
 • Aankomst : Sportcentrum van la Fraineuse
 • 5 bevoorradingsposten, waarvan 1 aan de finish
 • 21 km in bosrijk gebied (25% verhard en 75% onverharde paden) - positieve hoogtemeters: 600m (bron Garmin)
 • Klimmerstrofee voor de man en vrouw die de beste tijd haalden op de Skipiste (Thier des Rexhons)
 • Tijdslimiet: 3u25 (finish sluit om 16u30) - ruiters te paard sluiten de wedstrijd af
 • Minimum 16 jaar op 30/03/2019
 • kleedkamers en douches
 • gratis bewaarplaats sporttassen
 • km- en tijdsaanduiding
 • kwalitatieve bevoorrading onderweg en aan de finish
 • medaille aan de aankomst
 • uitslagen beschikbaar op www.lampiriscretesdespa.be vanaf zaterdag 28 maart 's avonds
 • parcoursbeschrijving op www.lampiriscretesdespa.be
 • Sportinez-verzekering tijdens de wedstrijden. Klik hier voor meer info.
 • elektronische chip voor deelnemers (niet voor Kids Run)
 • gratis finishermovie
 • gepersonaliseerd borstnummer voor deelnemers aan de Crêtes 21 km (indien ingeschreven ten laatste op maandag 16 maart

Om de impact op de natuur zo laag mogelijk te houden zal de drankbevoorrading uitsluitend gebeuren via herbruikbare bekers.
Neem je beker, camelbag of drinkbus dus mee om te gebruiken op de bevoorradingsposten. Er zullen geen wegwerpbekers zijn op de bevoorradingen.
Heb je nog geen herbruikbare/opplooibare beker? Je kan er één kopen aan het helpdesk ter plaatse (3 €).

Enkel de eerste 3 per afstand zullen een prijs krijgen. Daarenboven zullen de 3 eerste aan de finish als winnaar aangeduid worden. De nettotijd zal enkel nog voor de officiële resultaten gebruikt worden. Het is dus belangrijk dat snelle lopers vooraan starten!

Voor de 21 km worden de plaatsen in de startbox verdeeld op basis van de resultaten van 2019. Indien je vorig jaar niet hebt deelgenomen aan de Crêtes de Spa 2019 en je ervan overtuigd bent recht te hebben op een plaats in de startbox, kom de dag zelf dan naar de Helpdesk met een recente uitslag van een gelijkaardige wedstrijd (dus geen 5 km - afstanden vanaf 15 km komen in aanmerking). Op dat ogenblik zal de verantwoordelijke beoordelen of je al dan niet recht hebt op een plaats in de startbox.

Net zoals de voorbije jaren is er een prijs voor de snelste man en snelste vrouw op de skipiste "Thier des Rexhons". Deze prijs kan pas toegekend worden als alle deelnemers deze skipiste beklommen hebben. De uitslag zal door de speakers afgeroepen worden aan de finish. Indien je denkt kans te maken op deze prijs, gelieve dan goed te luisteren na je aankomst.

Opgelet: de Helpdesk heeft geen toegang tot het internet: het is dus niet mogelijk om ter plekke resultaten op te zoeken.

Voor de 10 km is er geen aparte startbox en vragen we aan de favorieten om vooraan plaats te nemen.

Alle deelnemers kunnen vanaf dit jaar ook op vrijdag 27 maart tussen 17u en 20u hun borstnummer en eventueel T-shirt afhalen in het Sportcentrum Warfaaz.

Op zaterdag 28 maart: Kom zeker goed op tijd want je moet voor de start nog een aantal zaken doen:

 • je borstnummer afhalen aan de hand van je e-ticket
 • met het T-shirtbonnetje dat je krijgt je T-shirt afhalen* (indien je een T-shirt hebt aangekocht)
 • je startnummer opspelden
 • je sporttas afgeven aan de "bewaring sporttas"
 • naar de startzone gaan

Opgelet: de borstnummers worden niet thuis toegestuurd. Met je e-ticket (print of op smartphone) kan je op 27 maart tussen 17u en 20u en op 28 maart vanaf 7u30 in het Sportcentrum Warfaaz (Avenue Amédée Hesse, 4900 Spa) je borstnummer met chip afhalen.

Wie ingeschreven is via een groep (school, bedrijf of vereniging) kan zijn borstnummer niet persoonlijk afhalen, maar moet zich wenden tot de groepsverantwoordelijke. Deze persoon zal instaan voor het afhalen en het verdelen van de borstnummers van de ganse groep.

*Opgelet: het aanduiden van de gewenste maat op het inschrijvingsformulier is louter informatief & geen garantie dat deze maat bij het afhalen van de T-shirt nog beschikbaar is. Hoe vroeger je je T-shirt komt ophalen, hoe meer kans je hebt dat de gewenste maat nog beschikbaar is.

Je kan nog van naam of afstand wisselen. Hiervoor dien je je de dag zelf naar de helpdesk te begeven. Daar kan je mits betaling van het vermelde bedrag van afstand of naam wisselen.

Wisseltarieven
 • Naamswissel: € 5
 • Afstandswissel is gratis, u betaalt enkel de meerprijs voor de nieuwe afstand indien van toepassing

In het sportcentrum Warfaaz zijn er aparte kleedkamers en douches voor mannen en vrouwen voorzien.

Vanaf 8u00 kan je je sporttas afgeven aan de "bewaring sporttas". Er zal een genummerde sticker op je tas gekleefd worden. Hetzelfde nummer wordt ook op je borstnummer gekleefd. Na het lopen kan je enkel op vertoon van je borstnummer met "vestiairesticker" je sporttas terug ophalen.

Losse kledingstukken of plastic zakken worden niet aanvaard. Zorg dus dat je een goed sluitende (sport)tas meebrengt om je spullen in te steken.

De tijdsmeting gebeurt door middel van een elektronische chip. Deze chip meet de nettotijd tussen start en finish. Dat betekent dat je tijd pas begint te lopen als je over de startlijn passeert. Deze extra service zorgt voor een meer correcte tijdsopname. Deze chip is in de inschrijvingsprijs inbegrepen.

Zorg ervoor dat je je borstnummer vooraan op de borst speldt om een goede tijdsregistratie te garanderen.

SPORTOGRAF.COM is de officiële fotoservice van de Lampiris Crêtes de Spa. Deze fotografen hebben de afgelopen jaren een goede reputatie opgebouwd met hun volledig digitale service en hun redelijke prijzen.

Aangezien zij zelf actief zijn als lopers, hebben ze ook een uitstekende gevoel vanuit het perspectief van de deelnemer.

Zoek hier na het event je foto's op

De organisator raadt iedereen aan om geen zware inspanningen te leveren waarop men fysiek niet goed voorbereid is. Maak verstandige keuzes aangaande de afstand die je wil afleggen en/of het tempo dat je je lichaam wil opleggen. Wie prestatiegericht en aan hoge intensiteit wil sporten, laat zich best jaarlijks controleren door een (sport-)arts.

Het voorleggen van medische attesten is niet verplicht. Het is aan de sporter zelf om te beslissen hoe hij omgaat met de informatie die hij meekrijgt tijdens een medische controle. De organisator draagt dienaangaande geen verantwoordelijkheid.

Meer informatie over gezondheid & sporten vind je hier.

Trainingsschema voor 21 km Crêtes de Spa : KLIK HIER.

Minimum leeftijd voor de Crêtes 21 km : 16 jaar op 28/03/2020.

Natagora

Aanwezig in de hele Federatie Wallonië-Brussel, Natagora beschikt over talrijke natuurgebieden, verspreid over 5 000 ha. Het groot doel van de vereniging is de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen en tot het herstel van een beter evenwicht tussen de mens en de natuur bij te dragen.

Meer info: https://www.natagora.be/membre

CONTACT

Wij zijn als organisator uiteraard zeer geïnteresseerd in je ervaring van ons evenement. Wij horen graag je opmerkingen, reacties of ideeën. Vul het onderstaande formulier in. Wij kijken alvast uit naar je reactie.

ORGANISATIE

Golazo Sports
Schoebroekstraat 8
3583 Paal-Beringen
België

PERS

Philippe Collette
Responsable Service Presse
Golazo