Individueel & groepsinschrijvingen

Online voorinschrijving
(t.e.m. zaterdag 3 augustus - 23u59)

Indien je je inschrijft, verklaar je je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. Klik hier.

Tarieven

Afstanden Tot en met 22/07/2019 Vanaf 23/07/2019
30 km(familietocht) 5 € 5 €
68 km 21 € (incl. Wielershirt*) 21 €
112 km 21 €(incl. Wielershirt*) 21 €
146 km 21 €(incl. Wielershirt*) 21 €

*Let wel: het aanduiden van de gewenste maat bij het inschrijvingen is louter informatief & geen garantie dat deze maat bij het afhalen van de T-shirt nog beschikbaar is. Hoe vroeger je je T-shirt komt ophalen, hoe meer kans je hebt dat de gewenste maat nog beschikbaar is.

Deze tarieven zijn exclusief € 5 waarborg voor een stuurnummer. Je krijgt dit bedrag terug als je bij je aankomst het stuurnummer weer inlevert.

Alle deelnemers hebben recht op een pastamaaltijd, ongeacht de inschrijvingsdatum en afstand. Zolang de voorraad strekt.

Schrijf je nu online in

Na online inschrijving en betaling ontvang je een e-mail met jouw persoonlijk e-ticket.Op vertoon van dit persoonlijke e-ticket (op je smartphone of geprint) kan je op de dag van het evenement vanaf 07u30 je kaderplaatje afhalen.

Familietocht

Speciaal voor families is er een kortere afstand van 30 kilometer uitgezet, zodat ouders met hun jongere kinderen kunnen deelnemen.

Online voorinschrijven is mogelijk t/m zaterdag 3 augustus 2019. De kosten bedragen € 5,- per persoon. Deelname voor kinderen tot 12 jaar is gratis. Kinderen jonger dan 12 jaar hoeven zich niet op voorhand in te schrijven, zij komen zich op zondag 4 augustus registreren bij de daginschrijvingen samen met de begeleider(s). Je ontvangt bij je inschrijving alle onderdelen, behalve het wielershirt. Deze kan ter plaatse extra aangekocht worden.

Categorie Tarief
12 jaar en ouder 5 €*
Kinderen t/m 12 jaar Gratis*

*exclusief shirt

Groepsinschrijving
(t.e.m. maandag 22 juli - 23u59)

Doe je mee aan de Classico Boretti samen met je collega's, vrienden of familie? Groepsinschrijving is mogelijk tot en met 22 juli, 23h59 via online betaling.

Het inschrijvingsgeld dient uiterlijk op 22 juli betaald te zijn. Inschrijvingen die op dat moment niet betaald zijn vervallen.

Enkel als je met 10 of meer deelnemers bent, kan je je inschrijven via de groepsinschrijvingsmodule. Het inschrijvingsgeld dient uiterlijk op maandag 22 juli betaald te zijn. Inschrijvingen die op dat moment niet betaald zijn, vervallen.
Ben je met minder dan 10, dan worden de groepsleden verder behandeld als individuele deelnemers en moeten ze hun kaderplaatje individueel afhalen.

Met minder dan 10 deelnemers en toch samen inschrijven? Dat kan!
Het is mogelijk om meerdere personen toe te voegen via het individuele inschrijvingsformulier vooraleer je betaling te doen. Zo worden jullie inschrijvingen samen verwerkt.
Inschrijvingen toevoegen kan door op de knop "verder winkelen" te drukken als je de vorige inschrijving hebt ingegeven.

Klik hier voor de instructies en de groepsinschrijvingstool

Schrijf je nu online in

Daginschrijvingen
(zondag 4 augustus 2019)

Grote Markt
2200 Herentals

Tarieven

Afstanden Tarief Openingsuren
30 km(familietocht) 5 €* 08u00 - 13u00
68 km 21 €* 08u00 - 11u00
112 km 21 €* 07u30 - 10u00
146 km 21 €* 07u30 - 10u00

*exclusief shirt

Deze tarieven zijn exclusief € 5 waarborg voor een stuurnummer. Je krijgt dit bedrag terug als je bij je aankomst het stuurnummer weer inlevert.

Alle deelnemers hebben recht op een pastamaaltijd, ongeacht de inschrijvingsdatum en afstand. Zolang de voorraad strekt.

Deelname voor kinderen tot 12 jaar is gratis, vooraf inschrijven is voor hen niet nodig.

Algemene voorwaarden

U schrijft zich in voor deelname aan een evenement van We Ride NV, met maatschappelijke zetel te Ottergemsesteenweg-Zuid 808, 9000 Gent, Register rechtspersonen Gent afdeling Gent BTW BE0687.797.702 (hierna "Peloton") Voor al uw vragen is PELOTON uw aanspreekpunt. PELOTON is te bereiken elke werkdag tussen 9u en 17u. Telefoon: 011/45.99.27 - E-mail: info@peloton.be

 1. Artikel 1. Inschrijving
  De Deelnemer verklaart hierbij op het moment van inschrijving min. 18 jaar te zijn of de toestemming van zijn wettelijke voogd te hebben om zich in te schrijven voor het evenement.
  De inschrijving is slechts geldig indien het inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid is ingevuld, het inschrijvingsgeld en betaling voor extra's volledig is voldaan en deze algemene voorwaarden zijn aanvaard.
 2. Artikel 2. Herroepingsrecht
  De inschrijving valt onder de diensten bedoeld in Art. VI, 53, 12° WER waarvoor het herroepingsrecht is uitgesloten.
  In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra's.
 3. Artikel 3. Annulering van het evenement
  Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, zal PELOTON voor zover mogelijk de deelnemers een gelijkwaardig alternatief bieden in de vorm van de mogelijkheid zichzelf gratis in te schrijven voor een nieuwe/de volgende editie van hetzelfde evenement, of een ander evenement van PELOTON. PELOTON zal per evenement beslissen welke van deze alternatieven op het evenement van toepassing zijn.
  PELOTON kan in geen geval verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra's (zoals o.a. merchandising, T-shirts, trainingsschema, goede doel, ...)
 4. Artikel 4. Deelname
  Deelnemers jonger dan 16 jaar moeten steeds vergezeld zijn van een persoon ouder dan 18 jaar.
  Tijdens de deelname moet het bewijs van inschrijving (borstnummer, stuurnummer, polsbandje, ů ) steeds zichtbaar zijn.
  De deelnemer zal steeds respect hebben voor het milieu. De deelnemer waakt over zijn eigen veiligheid en die van de andere deelnemers. Deelnemers dienen de instructies van de organisatie, medische teams en politie te volgen.
  Op fietsevenementen zal de deelnemer steeds een valhelm dragen. De wegcode dient gerespecteerd te worden.
  De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die de bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet respecteren of een gevaar vormen voor zichzelf of voor derden uit te sluiten van deelname.
 5. Artikel 5. Prijzen
  De vermelde prijzen zijn steeds in euro uitgedrukt en inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 6. Artikel 6. Betaling
  De deelnemer dient steeds vooraf, bij inschrijving, het volledige bedrag van de inschrijving (inschrijfgeld en extra's) te betalen en dit via het voorziene online betalingssysteem.
  PELOTON meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale en zorgvuldige online-verkoper. Eventuele diefstal kan dan ook niet tegen haar worden ingeroepen.
 7. Artikel 7. Wijziging van de inschrijving
  Deelnemers die hun inschrijving voor een evenement willen doorgeven aan een ander persoon kunnen dit op de dag van het evenement ter plaatse. Ze betalen hiervoor de administratieve kost zoals ter plaatse geafficheerd.
  Deelnemers die van afstand willen wisselen, kunnen dit ter plaatse, op de dag van het evenement. Ze betalen hiervoor een administratieve kost zoals ter plaatse geafficheerd. Indien voor de nieuw gekozen afstand een meerprijs geldt, zal ook die worden aangerekend.
 8. Artikel 8 Gezond & veilig sporten
  Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. De organisatie beveelt voor deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts.
 9. Artikel 9. Persoonsgegevens en intellectuele eigendomsrechten
  Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor PELOTON. PELOTON en haar partners zullen deze gegevens gebruiken voor de deelname van het Event alsook voor marketing en communicatiedoeleinden. De Algemene Verordening Gegevensverwerking 2016/679 van 27 april 2016 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan. De deelnemer kan te allen tijde vragen om verbetering van zijn persoonsgegevens, via de contactgegevens opgenomen in deze algemene voorwaarden.
  Door uw deelname aan het event verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw gegevens, foto of portretrecht in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van PELOTON en haar events, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.
  De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat er gebruik kan worden gemaakt van technieken die het mogelijk maken om op ieder gewenst moment zijn/haar precieze locatie te achterhalen door het opvangen van signalen van de chip, opgenomen in het bewijs van deelname dat de deelnemer draagt. De deelnemer verleent de toestemming aan PELOTON om deze informatie openbaar te maken, zodat deze door iedereen kan worden gezien.
  De deelnemer verleent toestemming aan PELOTON zijn locatie realtime te volgen (live tracking) op een wijze als hiervoor omschreven, om deze gegevens op te nemen in een bestand, te verstrekken aan derden en te publiceren via internet, via social media en via mobiele applicaties.
 10. Artikel 10. Opmerkingen/klachten
  Opmerkingen dienen ingediend te worden via één van in de aanhef vermelde kanalen. PELOTON zal steeds in alle redelijkheid proberen om elke opmerking te behandelen en dit binnen de 10 dagen na ontvangst via één van bovenvermelde kanalen. Indien dit niet lukt, zal dit eveneens aan de deelnemer worden gemeld en een alternatief tijdsverloop worden voorgesteld.
 11. Artikel 11. Geldigheid clausules
  Indien één of enkele artikels van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.