X

vrijdag 30 maart 2018

Foto's Video

The academy

De 'Tour of Flanders Business Academy' is een gloednieuw evenement waar business, society en cycling samensmelten in een buitengewone beleving. Op vrijdag 30 maart bieden we een unieke ervaring aan waarbij je zintuigen geprikkeld worden en waar je fysiek en intellectueel uitgedaagd wordt. Waarden als sportsmanship, drive en community staan niet alleen centraal, maar worden ook écht beleefd.

Tijdens de 'Tour of Flanders Business Academy' fiets je de finale van de Ronde van Vlaanderen, maak je kennis met andere sportieve bedrijfsleiders, bied je jouw gasten een unieke beleving aan, word je culinair verwend én vertelt onze keynote speaker over zijn ervaringen.

SPORTS HEROES

" Heroes are not always the ones who win, they are the ones who lose. Sometimes, but they keep fighting, they keep coming back and they never give up. That's what makes them heroes! "

Helden inspireren omdat ze iets buitengewoons hebben gerealiseerd. Hun persoonlijke verhalen maken hen herkenbaar voor elk van ons. Helden roepen herinneringen op. Ze teren niet op één prestatie. Ze verwerven een heldenstatus door de opeenvolging ervan. Dat maakt hen bovenmenselijk.

"Met de 'Tour of Flanders Business Academy' willen we elk jaar een straffe spreker naar Vlaanderen halen. Dat kan iemand uit het wielrennen zijn, maar even goed uit een andere sport of uit een ander domein van de samenleving.

Door een drama in de privé-sfeer heeft Lance Armstrong in laatste instantie moeten annuleren. Hij wordt komende vrijdag in Oudenaarde vervangen voor de eerste Tour of Flanders Business Academy door de bondscoach van de Rode Duivels, Roberto Martinez.

"It is with great sadness and regret that, due to a very serious family and personal matter, I cannot attend this years Tour of Flanders. Without going into too much detail, and out of respect for my family's privacy, I must stay close to my home here in Texas to deal with the situation. I'm very happy that Wouter Vandenhaute was able to find a great speaker for the Tour of Flanders business academy event in the person of Roberto Martinez, the coach of the Belgian Football Team, The Red Devils. I'm sure he has a very interesting story to tell and have been told he's a great fan of cycling."
Lance Armstrong

Video

Programma

Vrijdag 30 maart 2018

Minderbroederstraat Oudenaarde - Finish profs

 • 08:30: Ontvangst en ontbijt
 • 10:00: Flanders Business Ride (74km) onder begeleiding met uitgebreide bevoorrading onderweg of een exclusief bezoek aan het Centrum Ronde van Vlaanderen (alternatief programma)
 • 14:00: Douchen & opfrissen
 • 15:00: Flanders healthy gastronomy
 • 16:30: Eerste Flanders keynote speaker ROBERTO MARTINEZ
 • 17:30: Afsluitende receptie
 • 19:00: Einde, veilig terug naar huis

Uiteraard wordt tijdens de begeleide en beveiligde business ride alles tot in de details voorzien zoals technische bijstand onderweg, seingevers op het parcours etc. Zo kan u ten volle genieten en netwerken onderweg.

Indien u zich inschrijft verklaart u zich automatisch akkoord met de .

Algemene voorwaarden

U schrijft zich in voor deelname aan een evenement van We Ride NV, met maatschappelijke zetel te Ottergemsesteenweg-Zuid 808, 9000 Gent, Register rechtspersonen Gent afdeling Gent BTW BE0687.797.702 (hierna "Peloton") Voor al uw vragen is PELOTON uw aanspreekpunt. PELOTON is te bereiken elke werkdag tussen 9u en 17u. Telefoon: 011/45.99.27 - E-mail: info@peloton.be

 1. Artikel 1. Inschrijving
  De Deelnemer verklaart hierbij op het moment van inschrijving min. 18 jaar te zijn of de toestemming van zijn wettelijke voogd te hebben om zich in te schrijven voor het evenement.
  De inschrijving is slechts geldig indien het inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid is ingevuld, het inschrijvingsgeld en betaling voor extra's volledig is voldaan en deze algemene voorwaarden zijn aanvaard.
 2. Artikel 2. Herroepingsrecht
  De inschrijving valt onder de diensten bedoeld in Art. VI, 53, 12° WER waarvoor het herroepingsrecht is uitgesloten.
  In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra's.
 3. Artikel 3. Annulering van het evenement
  Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, zal PELOTON voor zover mogelijk de deelnemers een gelijkwaardig alternatief bieden in de vorm van de mogelijkheid zichzelf gratis in te schrijven voor een nieuwe/de volgende editie van hetzelfde evenement, of een ander evenement van PELOTON. PELOTON zal per evenement beslissen welke van deze alternatieven op het evenement van toepassing zijn.
  PELOTON kan in geen geval verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra's (zoals o.a. merchandising, T-shirts, trainingsschema, goede doel, ...)
 4. Artikel 4. Deelname
  Deelnemers jonger dan 16 jaar moeten steeds vergezeld zijn van een persoon ouder dan 18 jaar.
  Tijdens de deelname moet het bewijs van inschrijving (borstnummer, stuurnummer, polsbandje, … ) steeds zichtbaar zijn.
  De deelnemer zal steeds respect hebben voor het milieu. De deelnemer waakt over zijn eigen veiligheid en die van de andere deelnemers. Deelnemers dienen de instructies van de organisatie, medische teams en politie te volgen.
  Op fietsevenementen zal de deelnemer steeds een valhelm dragen. De wegcode dient gerespecteerd te worden.
  De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die de bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet respecteren of een gevaar vormen voor zichzelf of voor derden uit te sluiten van deelname.
 5. Artikel 5. Prijzen
  De vermelde prijzen zijn steeds in euro uitgedrukt en inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 6. Artikel 6. Betaling
  De deelnemer dient steeds vooraf, bij inschrijving, het volledige bedrag van de inschrijving (inschrijfgeld en extra's) te betalen en dit via het voorziene online betalingssysteem.
  PELOTON meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale en zorgvuldige online-verkoper. Eventuele diefstal kan dan ook niet tegen haar worden ingeroepen.
 7. Artikel 7. Wijziging van de inschrijving
  Deelnemers die hun inschrijving voor een evenement willen doorgeven aan een ander persoon kunnen dit op de dag van het evenement ter plaatse. Ze betalen hiervoor de administratieve kost zoals ter plaatse geafficheerd.
  Deelnemers die van afstand willen wisselen, kunnen dit ter plaatse, op de dag van het evenement. Ze betalen hiervoor een administratieve kost zoals ter plaatse geafficheerd. Indien voor de nieuw gekozen afstand een meerprijs geldt, zal ook die worden aangerekend.
 8. Artikel 8 Gezond & veilig sporten
  Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. De organisatie beveelt voor deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts.
 9. Artikel 9. Persoonsgegevens en intellectuele eigendomsrechten
  Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor PELOTON. PELOTON en haar partners zullen deze gegevens gebruiken voor de deelname van het Event alsook voor marketing en communicatiedoeleinden. De Algemene Verordening Gegevensverwerking 2016/679 van 27 april 2016 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan. De deelnemer kan te allen tijde vragen om verbetering van zijn persoonsgegevens, via de contactgegevens opgenomen in deze algemene voorwaarden.
  Door uw deelname aan het event verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw gegevens, foto of portretrecht in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van PELOTON en haar events, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.
  De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat er gebruik kan worden gemaakt van technieken die het mogelijk maken om op ieder gewenst moment zijn/haar precieze locatie te achterhalen door het opvangen van signalen van de chip, opgenomen in het bewijs van deelname dat de deelnemer draagt. De deelnemer verleent de toestemming aan PELOTON om deze informatie openbaar te maken, zodat deze door iedereen kan worden gezien.
  De deelnemer verleent toestemming aan PELOTON zijn locatie realtime te volgen (live tracking) op een wijze als hiervoor omschreven, om deze gegevens op te nemen in een bestand, te verstrekken aan derden en te publiceren via internet, via social media en via mobiele applicaties.
 10. Artikel 10. Opmerkingen/klachten
  Opmerkingen dienen ingediend te worden via één van in de aanhef vermelde kanalen. PELOTON zal steeds in alle redelijkheid proberen om elke opmerking te behandelen en dit binnen de 10 dagen na ontvangst via één van bovenvermelde kanalen. Indien dit niet lukt, zal dit eveneens aan de deelnemer worden gemeld en een alternatief tijdsverloop worden voorgesteld.
 11. Artikel 11. Geldigheid clausules
  Indien één of enkele artikels van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.

TODAY IT IS NOT ENOUGH TO BE A CHAMPION, YOU MUST ALSO LOOK LIKE A CHAMPION, TALK LIKE A CHAMPION AND ACT LIKE A CHAMPION. (Carl Lewis)

Contact

Wij zijn als organisator uiteraard zeer geĆÆnteresseerd in uw ervaring van ons evenement. Wij horen graag uw opmerkingen, reacties of ideeĆ«n. Vul het onderstaande formulier in. Wij kijken alvast uit naar uw reactie.

ORGANISATIE

Peloton
Ottergemsesteenweg Zuid 808
9000 Gent
Belgiƫ

PERS

Peloton

Event mogelijk gemaakt door