De kans dat je al eens wat hoorde over supercompensatie, lijkt ons groot. Hoe werkt dat juist?

Wanneer je traint, belast je je lichaam waardoor je prestatieniveau daalt en dus lager is dan voor de training. Tijdens de herstelfase herstelt het lichaam geleidelijk (compenseert) van de geleverde inspanning, tot op een niveau dat hoger is dan het voorafgaande beginniveau. Dat heet supercompensatie en dat moment is het ideale ogenblik om een nieuwe trainingsprikkel toe te dienen. Onderschat het belang van rust dus niet.

Vaak proberen sporters het moment van supercompensatie te laten samenvallen met de dag van de wedstrijd.