INGFrançais  |  English  
U bezoekt momenteel editie 2005.

>> Klik hier om naar de huidige editie over te schakelen.

>> Sluit dit venster om op deze site te blijven.
Homepagina
Organisatie
Wedstrijden
Tips & Training
Voeding
Training
Materiaal
Gezondheid
Links
ING Running Tour
Training

Hoe meet je een marathon?
Koude
Stretching
Vormtests
Tapering
Planning
De muur
De geheimen van een goede pas
Hoe meet je een marathon?

De ING Brussels Marathon bedraagt exact 42,195 kilometer. Waarom die afstand en hoe kan men dat zo nauwkeurig meten?

Waarom deze afstand?

Deze niet afgeronde afstand van 42,195 kilometer lijkt des te verwonderlijker, daar de wedstrijd het exploot van de Griekse heraut Philippides herdenkt, die Athene het nieuws bracht van de overwinning van de Griekse legers op de Perzen, na een veldslag in de vlakte van Marathon in het jaar 490 voor onze tijdrekening. Nochtans, de afstand tussen het huidige vissersdorp, Marathon, en het centrum van Athene bedraagt slechts 38 kilometer. Tijdens de eerste spelen in Athene, in 1896, had men niet te veel aandacht geschonken aan de exacte opmeting van het tracé. Idem in Parijs in 1900 en in Saint Louis in 1904. Het is slechts in Londen, in 1908, dat men het aantal kilometers officialiseerde. Het oorspronkelijke parcours, dat het kasteel van Windsor met het stadion van White City verbond, bedroeg 42 kilometer, maar de laatste 195 meter werden toegevoegd om de prins van Wales toe te laten van op zijn kamerbalkon de start van de wedstrijd te kunnen volgen.

Hoe zet je het racé van een marathon uit?

Tegenwoordig is de afstand definitief vastgelegd en de foutmarge voor de organisatoren, die hun wedstrijd graag gehomologeerd zien door de IAAF, de internationale atletiekfederatie, is zeer gering. Om de afstand nauwkeurig te meten, gebruikt men een geijkte fiets waarop een kilometerteller van Jones gemonteerd is, zo genoemd naar de uitvinder Alan Jones. Men zet dan een tracé uit van 42.237 m. Waarom? Eenvoudigweg omdat het ijktoestel een marge van 0,1% toelaat. Op de afstand van een marathon betekent dit 42,195 meter die je logischerwijze moet aftrekken van de vastgelegde afstand om zeker te zijn dat de wedstrijd integraal gelopen wordt. Deze voorzorgsmaatregel kan wel heel formeel lijken wanneer men de andere parameters beschouwt die de wedstrijd kunnen bemoeilijken of vergemakkelijken: wegprofiel van de wedstrijd, de weersomstandigheden, de wind, de wegbedekking enz.

Wist je?

Sommige lopers komen in de verleiding om 300 of 400 meter te winnen door de voetpaden te gebruiken. Ze moeten echter weten dat het reglement de “cutting” verbiedt. Een paar passen op het voetpad kunnen de diskwalificatie betekenen.

© 2004 ING BELGIUM. All rights reserved.  ING.be  Contacteer Ons  Legal  Running.be