Inschrijven

LE CRIT 90KM (met tijdsopname)

Individuele inschrijving:
Tot 31 maart : 60
van 1 tot 9 april : 70
Tarif préférentiel FFC :
Tot 31 maart : 55
van 1 tot 9 april : 60

De wedsrijd is toegankelijk voor iederen boven de 18 jaar.
Het dragen van een helm is verplicht
Een triathlonstuur is verboden
Fixies zijn enkel toegelaten met een rem aan het achterwiel
Een licentie van de Franse Wielerbond of een medisch attest is verplicht

LA RANDO 15KM (geen tijdsopname)

Gratis

Voor iedereen toegankelijk (Minimum leeftijd: 10 jaar)
Toestemming van de ouders noodzakelijk voor minderjarigen
Het dragen van een helm wordt aangeraden
Alle soorten fietsen zijn toegestaan

De tochtenLE CRIT

Wanneer Zondag 10 april 2016
Start/aankomst : Bois de Boulogne
Startuur : 8u
Laatste toer : uiterlijk om 10u30.
Laatste uur om te starten : 12uLA RANDO

Wanneer Zondag 10 april 2016
Start/aankomst : Bois de Boulogne
Startuur : 11h30
Aankomst : uiterlijk om 13u30.

Parcours

Crit

Rando

Het parcours is volledig autovrij. Er kunnen nog aanpassingen worden uitgevoerd.

Praktische info

Fietsdorp

Afhalen deelnamepakket

Start van de koers

Bewaring sporttas

Vervoer

Uitslagen

[an error occurred while processing this directive]

Sport & Santé

L'organisateur recommande de ne livrer d'efforts considérables que si vous y êtes physiquement bien préparés. Faites des choix judicieux sur la distance que vous voulez accomplir et/ou le rythme que vous voulez imposer à votre corps. Nous conseillons vivement à ceux ou celles qui sont à la recherche de performance et qui souhaitent pratiquer le sport à haute intensité d'effectuer un contrôle annuel chez un médecin (du sport ou généraliste).

La présentation d'un certificat médical n'est pas obligatoire. C'est à l'athlète de décider lui-même comment il traite les informations qu'il a reçues lors d'un examen médical. L'organisateur décline toute responsabilité à cet égard.

Plus d'informations sur la santé & le sport en cliquant ici.

L'âge minimum requis par l'organisation pour participer au 10km de Bruxelles est 6 ans.

FAQ

Tot wanneer kan ik inschrijven?
Online: tot 6 april
Ter plaatse (zolang er plaatsen beschikbaar zijn): 8 en 9 april

Wat als ik niet kan deelnemen, zelfs omwille van medische redenen?
Er wordt geen enkele terugbetaling gedaan voor dit evenement.

Hoe moet ik mijn inschrijving bewijzen?
Na je inschrijving ontvang je een bevestigingsmail. Als je deze mail niet ontvangen hebt, controleer dan je spam/ongewenste e-mail. Als je ook daar je bevestiging niet terugvindt, kan je contact opnemen met de organisatie via info@golazo.fr

Wat zit er in mijn deelnamepakket?

Deelnamepakket CRIT:

  • 1 collectors t-shirt
  • Een kaderplaatje voor de tijdsopname

Deelnamepakket Rando

  • Een kaderplaatje

Video

Fotospecial

27.10.2015 | Paris Vélo Festival 2015

Contact

Jouw mening

Wij zijn als organisator uiteraard zeer geïnteresseerd in uw ervaring van ons evenement. Wij horen graag uw opmerkingen, reacties of ideeën.

Vrijwilligers

Wil jij ons als vrijwilliger helpen het Paris Vélo Festival tot een groot succes te maken? Wacht dan niet langer en geef via het formulier hieronder je gegevens door!

Bedankt !


Organisatie

Golazo sports
130, rue de Lourmel
75015 PARIS
E: info@golazo.fr

Reglement

Artikel 1
Alle deelnemers erkennen dit regelement gelezen te hebben en accepteren de clausules in haar geheel. Alle deelnemers accepteren verder de risico's die verbonden zijn aan het fietsen. Zoals individuele of groepsvalpartijen.
Artikel 2
De cyclosportieve LE CRIT is een massa-wielerevenement. Er worden individuele tijden opgemeten en gepubliceerd. De tocht wordt gereden op de openbare weg conform met de reglementering van wielertochten van de FFC. La Rando is een recreatieve promo tocht zonder chronometrage.
Artikel 3
Iedereen kan deelnemen aan 'LE CRIT'. Zowel licentiehouders als niet-licentiehouders ouder dan 18 jaar. Deelnemers jonger dan 18 mogen deelnemen mits een schriftelijke toelating van de ouders. "La RANDO' is open voor iedereen vanaf 10 jaar. (met toestemming van de ouders voor minderjarigen). Alle licentiehouders moeten hun originele licentie meenemen of een kopie. Deelnemers zonder licentie of met een licentie van F.F.C.T moeten een geldig (gedateerd minder dan een jaar na het evenement) medisch attest kunnen voorleggen met een bewijs dat ze geen professionele fietser of triatleet zijn. Indien niet word je ingeschreven voor "La Rando".
Artikel 4
Een harde helm dragen is verplicht gedurende het hele evenement. Iedere deelnemer moet zich houden aan de wegcode. Voorrang verlenen waar nodig en je eigen veiligheid verzekeren door je snelheid aan te passen. Volgwagens worden absoluut niet toegestaan. (De organisatie neemt geen verantwoordelijkheid voor mogelijke ongevallen met een mogelijke volgwagen). Het wegwerpen van ieder voorwerp, papiertje, flacon of afval op de weg is strikt verboden. Een goede fietsverlichting + het dragen van een veiligheidsvest is verplicht tijdens de doortochten van de tunnels.
Artikel 5
VERZEKERING
Aansprakelijkheid
De organisateren hebben een contract ondertekend inzake burgerlijke aansprakelijkheid. Lichamelijke of materiële schade wordt gedekt indien deze per ongeluk wordt toegebracht aan anderen of aan zich zelf. Dit contract is alleen geldig voor incidenten tijdens het officiële evenement en op het oficiële parcours en voor deelnemers die op reglemtaire wijze zijn ingeschreven aan de start en dit tot aan de finish.
PERSOONLIJK LETSEL
Overeenkomstig de bepalingen van arikel L321-4 van de Code Van De Sport benadrukt de organisatie het afsluiten van een personlijke ongevalsverzekering. Het is aan de deelnemers zelf om de verzekering af te sluiten. Licentiehouders nemen best contact op met hun organisatie om te controleren in welke mate ze gedekt worden door hun verzekering.
SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID
Noch de organisatie noch haar verzekeraar dekken de schade die de fiets of materiaal kan lijden. Voornamelijk niet in het geval van diefstal of een valpartij. Het is aan de deelnemers individueel om een verzekering af te sluiten (bij een verzekeraar naar keuze) tegen deze risico's. De deelnemer erkent de niet-verantwoordelijk van de organisatie inzake deze risico's. Voorwerpen, accessoires of fietsen die tijdens de proef aan derde personnen worden overgelaten (organisatie of niet) zijn volledig voor de veratwoordelijkheid van de deelnemer.
Artikel 6
Veiligheidspersoneel is aanwezig tijdens het evenement (voertuigen, motards, signalisatie, radioverkeer...). We bieden een gratis service inzake eerste zorgen en medische begeleiding van artsen, ambulances en reddingwerkers. De overige medische kosten, chirurgische ingrepen, hospitalisatie, evacuatie en repatriatie zijn voor rekening van de deelnemers.
Artikel 7
In het geval van een ongeval/ramp moet de deelnemer binnen de 48u een schriftelijke verklaring (per aangetekende post) indienen bij de organisatie. In deze verklaring moeten alle details en specifieke omstandigheden van het incident worden opgenomen. Dit om een geldig dossier op te bouwen bij de verzekeraar.
Artikel 8
Iedere deelnemer moet met fietswaardig materiaal en in perfecte staat aan de start verschijnen. Ook het nodige reservemateriaal is een absolute must (fietspomp!), net als aangepaste kledij. Er zijn materiaalzones met mecaniciens voorzien aan de start en op vaste punten op het parcours. Deze service is niet verantwoordelijk voor mogelijk incidenten of valpartijen. De deelnemers zorgen er zelf voor dat al het materiaal en accessoires correct zijn aangebracht en zo het risico op ongevallen vermijden. Nalatigheid op dit gebied is compleet de verantwoordelijkheid van de deelnemer.
Artikel 9
Het parcours kan op elk moment worden aangepast, afgelast, of geannuleerd door de koersdirecteur zonder eerdere mededeling. De uurschema's zijn opgemaakt en worden niet aangepast. Eenmaal de tijdslimiet van een proef bereikt wordt een deelnemer "buiten-competitie' beschouwd. De deelnemer wordt dan gevraagd om op veilige wijze het parcours te verlaten en zijn kaderplaatje in te leveren bij de bezemwagen. Bij weigering is de organisatie niet meer verantwoordelijk voor de deelnemer.
Artikel 10
Wedstrijdpersoneel en commissarisen hebben het recht om deelnemers uit de wedstrijd te halen indien ze het reglement niet naleven (vervuilen, gevaarlijk fietsen, andere deelnemers in gevaar brengen,...). Ook het medisch personeel heeft dit recht wanneer ze opmerken dat de gezondheid of het leven van een deelnemer in gevaar komt.
Artikel 11
In het geval van het niet naleven van het reglement is de overtreden helemaal zelf verantwoordelijk voor zijn daden. Ook is hij/zij zelf aansprakelijk voor schade die de overtreder mogelijk heeft veroorzaakt aan andere partijen of deelnemers. Iedere deelnemer erkent da,t ondanks er een tijdsopmeting is, iedereen verantwoordelijk is voor een aangepaste snelheid op de openbare weg. Iedere deelnemer is goed op de hoogte van de mogelijke risico's zoals uitschuivers, ongevallen of valpartijen.
Artikel 12
Iedere inschrijving is strikt personlijk en onomkeerbaar. De inschrijving is niet overdraagbaar. Het inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald. De inschrijving geeft de deelnemer het recht op chronometrage en een volgnummer. Deelnemers die zich inschrijven na de inschrijvingsdeadline moeten helemaal achteraan starten. 'Prioriteitsrugnummers' worden verstrekt door de organisatie zolang er plaatsen beschikbaar zijn.
Artikel 13
Het inschrijvingsgeld moet worden betaald aan de organisatie. Een nummer wordt toegewezen en gereserveerd. Er is geen restitutie mogelijk bij afwezigheid, opgave of annulatie van de proef om welke reden dan ook.
Artikel 14
De inschrijvingsbevestingen worden 5 dagen voor het evenement verzonder per post of mail en zijn online te raadplegen. Rugnummers worden niet verzonden. Terugtrekking van een nummer moet persoonlijk gedaan worden.
Artikel 15
Om deelnemers te identificieren en om de chronometrage optimaal te laten verlopen krijgt iedere deelnemer een kaderplaatje en een elektronische armband. Doortocht op de controlepunten is verplicht. Informatie inzake tijd en gemiddelde snelheid zijn puur indicatief.
Artikel 16
Deelnemers die zich niet houden aan het fair-play karakter van dit evenement of fraudeleuze praktrijken plegen (niet houden aan het parcours, gebruik maken van een wagen,....) of zich gevaarlijk en ontverantwoordelijk opstellen (ongepast taalgebruik, het gebruik van doping, gevaarlijk rijden, vervuilen van het parcours,...) krijgen een boete. Dit kan gaan van een tijdstraf van 5 minuten tot 2uur of worden uit koers genomen.
Artikel 17
De organisatie heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving of rechtvaardiging om iedere deelnemer te weigeren of uit te sluiten van bepaalde proeven. Zeker in volgende gevallen: gelimiteerd aantal deelnemers, niet navolgen van het reglement of bepaalde clausules uit het reglement of voor elke andere inbreuk die zwaar genoeg wordt geacht, die hierboven niet wordt vernoemd.
Artikel 18
Iedere deelnemer die betrapt wordt op het verbreken van de wegcode wordt uitgesloten van de volgende proef.
Artikel 19
Gegevensbescherming
Conform met de wetgeving heeft de deelnemer het recht van toegang, rectificatie of verzet inzake zijn persoonlijke gegegevens. Deze kunnen gebruikt,uitgewisseld, verkocht over verhuurd worden voor commerciële doeleinden of gegeven worden aan de pers (resultaten).
Artikel 20
Elke deelnemer aan het evenement PARIS VELO geeft uitdrukkelijk toestemming aan de organisatie, net als aan de (media)partners, om hun resultaten, foto's en video's te gebruiken waar de deelnemer in kan verschijnen. Dit in alle media en promotiedoeleinden van het evenement. Deze toestemmng is wereldwijd van kracht en van de langste duur zoals opgenomen in de wetgeving.
Artikel 21
Elke interpratie of klacht inzake het evenement, het reglement of de toepassing ervan moet schriftelijk aan de organisator kenbaar gemaakt worden.