De Pro League en de Kansspelcommissie bundelen vandaag de krachten met de ondertekening van een protocol inzake sportweddenschappen. Dit gezamenlijk initiatief van het professionele voetbal, de kansspelregulator en de Minister van Justitie streeft er naar om de groei van de sector van sportweddenschappen te vrijwaren van excessen.

De initiatiefnemers zullen samen inzetten op sensibilisering rond de geldende wetgeving en reglementen, preventie rond matchfixing en spelersbescherming en een strikt commercieel kader.

Met de ondersteuning van Minister van Justitie Koen Geens werkten de Pro League en de Kansspelcommissie de voorbije maanden een protocol uit dat de samenwerkingen tussen professionele voetbalclubs en kansspeloperatoren reguleert. Dit protocol bevat duidelijke bepalingen inzake spelersbescherming, sensibilisering en preventie inzake de gevaren van match-fixing en een commercieel kader met aandacht voor verantwoord spelen.

Zo zullen de Pro League en de clubs zich engageren om personen die betrokken zijn bij profclubs (bestuurslui, sportieve staf, profvoetballers, scheidsrechters) duidelijk te wijzen op de wet- en regelgeving inzake verbod op deelname aan weddenschappen met betrekking op wedstrijden van hun clubs en de competities waarin deze clubs aantreden en zal er gegevensuitwisseling opgezet worden tussen de Pro League en de Kansspelcommissie om te garanderen dat er geen weddenschappen meer mogelijk zijn van deze doelgroep.

Ook zullen er sowieso geen weddenschappen aangeboden worden op acties die plaatsvinden tijdens of in het kader van competities waar enkel minderjarige spelers aan deelnemen.

Pro League clubs zullen elke toekomstige samenwerking met een kansspeloperator voorleggen aan de Kansspelcomissie, die nagaat of de operator over de vereiste exploitatievergunningen beschikt en of de overeenkomst in regel is met de bepalingen (ondermeer relevante kennis inzake gokverslaving) opgenomen in het protocol. Kansspeloperatoren die op de zwarte lijst van de Kansspelcommissie zijn opgenomen, zullen geen samenwerkingen kunnen afsluiten met Pro League clubs. Bovendien krijgt de Kansspelcommissie het mandaat om ten allen tijde audits uit te voeren bij clubs die een samenwerking met een kansspeloperator hebben aangegaan.

De communicatie en marketing in de context van kansspelen zal in de toekomst ook aandacht hebben voor de mogelijke risico's van deelname aan kansspelen en zich richten op spelersbescherming en het verantwoord spelen. De Pro League en clubs engageren zich om zich in te zetten voor preventie- en sensbiliseringscampagnes voor het brede publiek.

Peter Naessens, directeur bij de Kansspelcommissie is blij met het protocol en de uitgesproken engagementen:

"Deze engagementsverklaring is de uitdrukking van de intentie om te ijveren voor een eerlijke sport en veilige weddenschapen. Minder gokverslaving en meer integriteit, daar gaan we voor. Het getoonde engagement is dynamisch en kan tot verdere initiatieven leiden. Deze kunnen op hun beurt een aanvulling betekenen voor de regelgeving die door parlement en regering werd uitgevaardigd. Het is een stap vooruit dat de voetbalwereld zich bewust lijkt te worden van de voorbeeldfunctie die voetballers hebben. Zij kunnen dan in de toekomst hun medewerking verlenen aan preventiecampagnes."

INGETGRITY SESSIONS VOOR PRO LEAGUE SPELERS

Naast bovenstaande maatregelen, engageert de Pro League zich om zowel voor de jeugdteams als voor de A-kernen van elk Pro League-team integrity sessions te voorzien. In deze sessies worden spelers gewezen op de geldende regelgeving inzake weddenschappen, de risico's op manipulatie van wedstrijden en het gevaar van gokverslaving. Deze problematiek van gokverslaving zal op vraag van de Kansspelcommissie in het bijzonder worden toegelicht door ervaringsdeskundigen te betrekken.

Voor deze sessies werkt de Pro League samen met de KBVB en haar betting partner Unibet. Via ondermeer de getuigenis van Scott Davies, Brits voetballer en voormalig gokverslaafde, willen de betrokken partijen de spelers wijzen op de gevaren van ongecontroleerd gokken en matchfixing. "Sport is niet alleen internationaal maar ook in Belgie een erg belangrijke vorm van entertainment. Een van de pijlers van sport is de onvoorspelbaarheid van de uitslag van een wedstrijd. Die onvoorspelbaarheid wegnemen door het "fixen" van wedstrijden brengt net de hele beleving in gevaar. Matchfixing is een concrete bedreiging voor onze industrie, niet alleen op korte termijn gezien het directe financiële risico, maar evenzeer op lange termijn. Als het publiek geen geloof meer zou hechten aan de eerlijkheid van een wedstrijd, zou dat ontegensprekelijk desastreuze gevolgen hebben voor ons product. Het is net daarom dat wij actief bijdragen aan de strijd tegen matchfixing en voor het behoud van een integere sport, zowel internationaal als in Belgie. Samen met de Pro League en KBVB organiseert Unibet daartoe informatiesessies bij alle 24 clubs van de Pro League om zowel spelers, technische als sportieve staff te informeren over matchfixing in al zijn facetten", aldus Dennis Mariën, General Manager van Unibet Belgium.

De integrity sessions worden door de Pro League gefinancierd vanuit haar sociale budget, dat onder meer gestoffeerd wordt met de vergoedingen die clubs opgelegd krijgen bij schorsingen van wedstrijden.

"Het belang van een zuivere, geloofwaardige sport, kan niet overschat worden. Onze sport wordt verbeeld door onze clubs en spelers. Het is dus van cruciaal belang dat iedereen betrokken bij het spel op het terrein zich bewust is van de regelgeving en de mogelijke gevaren van manipulatie. Het is met het grootste engagement dat de Pro League daarom deze sessies voor haar 24 clubs op zich neemt, net als de opleidingen die in de toekomst voor jeugdspelers georganiseerd zullen worden", aldus Pierre François, CEO van de Pro League.