Zowel Standard als Antwerp krijgen een boete voor het gebruik van pyrotechnisch materiaal door hun supporters. Beide clubs worden bestraft voor de feiten uit de match Standard - Antwerp.

Op speeldag 1 van Play-Off 1 staken supporters van zowel Standard als Antwerp pyrotechnisch materiaal af.  Hoewel de wedstrijd niet verstoord werd, eiste bondsprocureur Kris Wagner een boete van 4.000 euro voor beide teams, die dit seizoen niet aan hun proefstuk toe zijn. De Geschillencommissie herhaalde ook dat  het gebruik van pyrotechnisch materiaal niet getolereerd zal worden. 

Voor Standard kreeg een boete van 4.000 euro. Antwerp kreeg een lichtere geldstraf. "Gezien de talrijke en aangehouden inspanningen van Antwerp volstaat een boete van 3.500 euro", verklaarde de Geschillencommissie. Beide clubs kunnen nog in beroep gaan.