Na voorbereidende meetings in 2018 zullen de Pro League en de Kansspelcommissie in 2019 een protocolakkoord sluiten en hiermee hun samenwerking rond de monitoring van weddenschappen versterken. Hiermee bevestigt de Pro League de verklaring van Minister van Justitie Geens, in een antwoord op een parlementaire vraag van volksvertegenwoordiger Brecht Vermeulen.

Na eerdere pogingen in 2013 en 2016 om tot een akkoord te komen tussen de Pro League, de Kansspelcommissie en de erkende operatoren, werkten de Pro League en de Kansspelcommissie eind 2018 een akkoord dat begin 2019 gerealiseerd zal worden in een protocol.

Dit protocol moet de basis zijn voor een bredere wettelijke structuur die tot een effici├źntere en snellere uitwisseling van verdachte transacties zal leiden tussen alle stakeholders. Daarnaast zal ook samengewerkt worden rond verantwoorde reclame van gokactiviteiten en zullen preventiecampagnes uitgewerkt worden rond weddenschappen, met als specifieke doelgroepen jongeren en actieve sporters.

"De Pro League is tevreden met de doorbraak die nu dankzij de gezamenlijke inspanningen met de Kansspelcommissie en de Minister van Justitie mogelijk gemaakt worden. Zowel in 2013 als in 2016 was de Pro League al mee pleitbezorger van een breder kader waarin de uitwisseling van informatie met alle erkende operatoren vereenvoudigd zou worden. Deze pogingen strandden echter, onder meer door het ontbreken van dat wettelijke kader. De voorbije jaren kon een dergelijke uitwisseling enkel plaatsvinden met Unibet, omdat deze criteria opgenomen waren in onze partnerovereenkomst. Dankzij de inspanningen van de Kansspelcommissie, de Minister van Justitie en de Pro League zal deze best practice nu kunnen uitgebreid worden naar alle operatoren die zich willen engageren voor de bescherming van de sport. Het Nationaal Platform kan hiertoe als ideale forum dienen. Daarnaast zullen wij ons inderdaad engageren in preventiecampagnes, gericht op jongeren en actieve sporters. Dat de minister het protocolakkoord met de Pro League als blauwdruk wil gebruiken voor andere sporten, toont ons inziens alleen maar de kwaliteit van dit akkoord aan."