De Raad van Bestuur van de Pro League is op maandag 16 oktober onder voorzitterschap van Roger Vanden Stock samengekomen. Betreffende de zomertransfers, beveelt De Raad van Bestuur aan om aandachtig de besluiten op Europees niveau te volgen en vraagt deze aan het management tussen te komen bij de bevoegde autoriteiten om:

-  De duurtijd van de zomertransfers in te korten, voor zover dit een collectieve en uniforme beslissing is en niet alleen een beslissing van een minderheid van kampioenschappen
- Te bekomen om op 15 juni het voetbalseizoen af te sluiten, wat overeen zou komen met de opening van de zomertransfers.

Betreffende het huren van spelers, zal De Raad van Bestuur van de Pro League geen voorstel doen aan de Algemene Vergadering om een algemeen verbod van "terbeschikkingstellingen" op te leggen noch deze te beperken tot een bepaalde leeftijd. Er werd echter wel aanbevolen om een wijziging van de bondsreglement te ondersteunen waarbij wordt voorzien dat de speler die ter beschikking is gesteld, niet gekwalificeerd zou kunnen zijn om tegen zijn oorspronkelijke ploeg te spelen indien de totale bezoldiging niet door de ploeg waaraan hij uitgeleend is, wordt gedragen. Deze twee dossiers zullen tijdens de bijeenkomst van de algemene vergadering op 14 december worden besproken.