De Ad Hoc Commissie, die wordt voorgezeten door de CEO van de Pro League en die uitsluitend bestaat uit leden van het management van de Pro League, haar legal consultant en een vertegenwoordiger van MP&Silva, is maandag 15 maart bijeengekomen om de biedingen, in het bijzijn van een gerechtsdeurwaarder te openen.

Niet minder dan tien geïnteresseerde partijen hebben in dit stadium een financieel en kwalitatief bod uitgebracht. Pierre François, CEO van de Pro League licht toe : « Wij zijn verheugd met de interesse van de verschillende mediapartners evenals deze van kanalen die alle Jupiler Pro League wedstrijden wensen uit te zenden."

Overeenkomstig het "Tender Document" en met het akkoord van de Algemene Vergadering, komt het de Ad Hoc Commissie toe alle offertes te analyseren en op basis hiervan individuele gesprekken aan te gaan met de geïnteresseerde partijen teneinde de volgende stappen voor te bereiden en om, indien nodig, over te gaan tot een tweede biedingsronde.

Hierna zal het finale dossier met de meest adequate voorstellen door de Ad Hoc Commissie voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering van de clubs van de Pro League. Deze Algemene Vergadering is voorzien voor het einde van de maand april.