Charleroi heeft bij monde van advocaat Jean-Philippe Mayence in de Buitengewone Kamer van de Geschillencommissie van de KBVB gepleit om na de supportersincidenten tijdens Charleroi-Standard aan geen van beide clubs punten toe te kennen.

Charleroi en Standard moesten zich dinsdag in Brussel verantwoorden voor het wangedrag van hun supporters tijdens de Waalse derby van 4 december, die door Serge Gumienny bij een 1-3 stand en na 68 minuten definitief werd stilgelegd.

"Een basisprincipe in de rechtspraak is dat hij die begint gestraft moet worden. Nog voor de match van start ging, werd doelman Penneteau al met vuurpijlen bekogeld. De supporters van Standard wilden hem schrik aanjagen. Waarom is dat niet opgenomen in het rapport van Gumienny? Nochtans raapt de lijnrechter een vuurpijl op."

"Penneteau geeft tijdens de stillegging aan dat hij bang was, hij was niet meer in staat om te spelen. Zodra iemand op een voetbalveld in gevaar is, moet een match stilgelegd worden. Wat moet er nog gebeuren voor er een drama plaatsvindt? Bovendien kan er geen reactie volgen van de supporters van Charleroi, want de match zou al stilgelegd zijn", opende Mayence de debatten.

"Het bondsreglement is hier niet toepasbaar, de regels (art. 1917) laten immers ruimte voor interpretatie. Ofwel geef je geen van beide ploegen punten, ofwel ga je op zoek naar de ploeg die de grootste schuld draagt in de stillegging van de match. Zonder discussie was het gedrag van de Standard-supporters ernstiger. Het is eigenlijk kiezen tussen de pest en cholera."

Mayence roept de commissie dan ook op om inventief te zijn. "Dat is geen makkelijke opgave. Je kan de match bijvoorbeeld laten herspelen. Maar wij pleiten er in eerste instantie voor om geen van beide ploegen punten toe te kennen", besloot de advocaat van Charleroi, die ook nog uithaalde naar de Rouches. "Bij Standard is het een collectief probleem, dat blijkt uit de beelden. Bij Charleroi gaat het om individuele gevallen, de club doet er alles aan om die individu's te identificeren en te vervolgen. Standard kent een probleem met de identificatie van zijn delinquente supporters."

UITSPRAAK MOGELIJK OP 20 DECEMBER

De Buitengewone Kamer van de Geschillencommissie Betaald Voetbal van de KBVB heeft Charleroi en Standard op dinsdag 20 december opnieuw uitgenodigd op het bondsgebouw. Mogelijk deelt de commissie een week na de eerste zitting dan zijn vonnis mee.

"Ons doel is om de regels, die gemaakt zijn door de Pro League en zijn clubs, toe te passen. We zullen hier geen nieuwe regels uitvinden of toevoegen aan het reglement", liet de voorzitter van de Buitengewone Kamer aan het einde van de zitting van dinsdag optekenen. "In dat proces gaan we proberen om een constructieve, logische denkwijze te hanteren. De commissie wil net als de clubs dat de incidenten ophouden en zal coherent optreden."