De Nationale Studiecommissie van de KBVB keurde met unanimiteit de reglementsteksten betreffende de competitiehervorming goed. De Pro League steunt deze hervorming.

Voor het betaald voetbal was de inperking van 34 naar 24 clubs een must tezamen met het invoeren van begeleidende maatregelen om zoveel als mogelijk nieuwe financiële drama's te vermijden, die zich de voorbije seizoenen voordeden in eerste, tweede en bij clubs van derde nationale die nochtans sportief gekwalificeerd waren voor promotie naar het betaald voetbal.

De clubs van de Pro League gingen dan ook akkoord om de nodige financiële inspanningen te leveren en hebben erover gewaakt dat de definitieve teksten niet als een 'gesloten competitie' kunnen aanzien worden. Na een overgangsseizoen, 2015/16, zal de hervorming ten volle in werking treden en zal de Pro League de uitdaging aangaan om 8 nieuwe clubs te ontvangen om zo het totale aantal Pro League clubs van 16 naar 24 te brengen. De Pro League bedankt al diegenen die bijgedragen hebben tot het realiseren van dit project op 15 juni 2015.