Kim Clijsters Academy

KCA@school


Omdat KCA al van jongs af aan zijn spelers begeleidt is het belangrijk dat de spelers op een optimale manier hun school met tennis kunnen combineren. Een goede opleiding is zeer belangrijk en daarom werken wij ook samen met een aantal scholen in onze omgeving. Deze scholen kunnen zekere faciliteiten bieden wanneer de speler bij ons traint.

Meer info over KCA @ School

Go! Atheneum Bree

Go! Atheneum Bree

Om tennistalenten MAXimale kansen te geven om zowel op school als in de sport uit te blinken, biedt het GO! Atheneum Bree ge�ndividualiseerde lesprogramma's aan die ruimte bieden voor trainingen en wedstrijden. De doelstelling is om talentvolle tennissers de nodige faciliteiten te bieden om hun tenniscarri�re uit te bouwen, alsook een mooie toekomst op studievlak te realiseren door het behalen van het diploma secundair onderwijs.
Dankzij haar unieke schoolwerking en een sterk gefundeerd evaluatiebeleid kan het Atheneum flexibele lessenroosters opstellen waarin extra tennistrainingen mogelijk zijn, ook de evaluatiemomenten worden in samenspraak gepland. Om de kansen op hogere studies te vrijwaren wordt er voor elke speler individuele studiebegeleiding voorzien om de combinatie sport en studie mogelijk te maken.
Zo kunnen studenten aan de KIM CLIJSTERS ACADEMY@SCHOOL zich niet alleen volledig richten op alle aspecten van het tennis op topniveau maar ook MET VRUCHT AFSTUDEREN IN HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. Samen gaan we voor topprestaties!
Vanaf september 2016 kan er gekozen worden voor de optie 'Tennis' in de eerste, tweede en derde graad ASO. Naast het gewone lessenpakket kiezen de leerlingen extra lesuren tennis in het complementair gedeelte. Deze uren worden gegeven door gediplomeerde trainers in samenwerking met Kim Clijsters Academy.

 • 1ste graad
  • ASO Latijn - Sport optie tennis
  • ASO Moderne wetenschappen - Sport optie tennis
 • 2de graad
  • ASO Wetenschappen - Sport optie tennis
  • ASO Economie - Sport optie tennis
  • ASO Humane wetenschappen - Sport optie tennis
 • 3de graad
  • ASO Wetenschappen - Wiskunde - Sport optie tennis
  • ASO Economie - Wiskunde - Sport optie tennis
  • ASO Humane wetenschappen - Sport optie tennis

Contactgegevens:
GO! Atheneum Bree
Directie Christel Moors
0476 314551
info@goatheneumbree.be

Website
PXL

Hogeschool PXL

Studenten die topsport en een studie in het hoger onderwijs willen combineren, staan voor een hele uitdaging. Zowel hun studie als hun topsport vragen heel wat energie, tijd en aandacht. Dankzij het statuut van topsporter kan je in Hogeschool PXL jouw sport op hoog niveau blijven beoefenen en tegelijkertijd een diploma in het hoger onderwijs behalen. Om je te helpen je studie en je topsport te combineren, bekijken we individueel wat voor jou mogelijk is. We stippelen samen met jou een traject op maat uit en bekijken we waar er aanpassingen nodig zijn zoals een alternatieve examenregeling, alternatieve opdrachten,�

Als voorbeeld hebben we voor enkele opleidingen uit ons grote aanbod enkele mogelijkheden opgelijst om je reeds een idee te geven van de flexibele aanpassingen:

Professionele bachelor leraar secundair onderwijs

In de opleiding 'leraar secundair onderwijs' moet een student 2 onderwijsvakken kiezen (bijvoorbeeld: lichamelijke opvoeding, biologie, bewegingsrecreatie, Frans, wiskunde). Een student heeft de mogelijkheid om deze onderwijsvakken ��n voor ��n te volgen zodat het studiepakket gespreid wordt over meerdere jaren. Stages heeft men al vanaf jaar 1 maar hier kan steeds bekeken worden of deze deeltijds aangevat worden en de locatie van de stageschool kan ook besproken worden.

Professionele bachelor bedrijfsmanagement - Marketing (+ mogelijkheid keuzetraject sportmanagement)

De opleiding Marketing telt erg veel studenten waardoor heel wat vakken parallel georganiseerd worden. Hierdoor ontstaat er de mogelijkheid om makkelijker een studiepakket samen te stellen waarbij de student bijvoorbeeld enkel de voormiddagen aanwezig moet zijn. Binnen de opleiding marketing hebben studenten de mogelijkheid om zich via een keuzetraject te verdiepen in het sportmanagement.

Professionele bachelor Ergotherapie

Voor de opleiding ergotherapie is er reeds een volledig uitgewerkt traject voor studenten die werken of zich in bijzondere omstandigheden bevinden. Zij hebben 2 vaste dagen per week les, aanwezigheid is niet verplicht. Student moet uiteindelijk wel aan 1000 uren stage komen maar dit kan individueel bekeken worden hoe dit ingevuld wordt en over welke termijn.

Professionele bachelor in het communicatiemanagement

In de opleiding communicatiemanagement heeft men heel veel praktijkoefeningen waar flexibele alternatieven voor kunnen ontwikkeld worden. Men kan ook steeds zoeken naar een individueel traject waarbij de student enkel in de voor- of namiddag les heeft. Enkel in jaar 3 heeft de student stage, deze kan ook deeltijds uitgeoefend worden in samenspraak met de stageplaats.

Ben je ge�nteresseerd in een opleiding aan Hogeschool PXL neem dan contact op met Anneleen Huisman (anneleen.huisman@pxl.be) voor een eerste verkennend gesprek.

Website
Sint-Augustinus Bree

Sint-Augustinus Bree

Zowel de middenschool Heilig Hartinstituut als het Sint-Augustinusinstituut (bovenbouwschool) werken al sinds enkele jaren heel nauw samen met de Kim Clijsters Academie (KCA). In overleg met de leerling zelf, met zijn/haar ouders �n met de KCA wordt afgesproken welke faciliteiten de leerling krijgt om school en tennis te combineren. Daarbij wordt steeds voor ogen gehouden dat het tennistalent �n de schooltalenten maximale ontwikkelingskansen krijgen. Zo volgt de school de leerresultaten nauwgezet op en als dat nodig zou zijn, worden de afspraken bijgestuurd. Dank zij een intense communicatie verloopt die samenwerking tot tevredenheid van alle betrokkenen.

Website
Heilig Hart Bree

Heilig Hart Bree

Zowel de middenschool Heilig Hartinstituut als het Sint-Augustinusinstituut (bovenbouwschool) werken al sinds enkele jaren heel nauw samen met de Kim Clijsters Academie (KCA). In overleg met de leerling zelf, met zijn/haar ouders �n met de KCA wordt afgesproken welke faciliteiten de leerling krijgt om school en tennis te combineren. Daarbij wordt steeds voor ogen gehouden dat het tennistalent �n de schooltalenten maximale ontwikkelingskansen krijgen. Zo volgt de school de leerresultaten nauwgezet op en als dat nodig zou zijn, worden de afspraken bijgestuurd. Dank zij een intense communicatie verloopt die samenwerking tot tevredenheid van alle betrokkenen.

Website
LVO Weert

LVO Weert

Combineert Topsport en Onderwijs
Op de scholen voor Voortgezet Onderwijs BRAVO! College Cranendonck, de Philips van Horne, Het Kwadrant en Het College Weert, verbonden binnen LVO Weert, kun je topsport en studie combineren. De scholen zijn 'Topsport Talentscholen' die speciale begeleiding bieden voor toptalenten op het gebied van sport. Topsporters worden gemotiveerd en gestimuleerd door ze aangepast onderwijs te bieden.
Meer weten? Kijk dan op www.lvo-weert.nl of stuur een mail naar de co�rdinator Topsport Talentscholen dhr. Van Erum (y.vanerum@lvo-weert.nl).

Website
Centrale examencommissie

Centrale examencommissie

Spelers die nog niet 18 jaar zijn maar niet meer naar school gaan kunnen terecht bij de Centrale Examencommissie. Binnen KCA zijn er verschillende spelers die hun examens afleggen via de Centrale Examencommissie, zij gaan niet meer naar school en kunnen vaak een flexibeler schema aan qua trainingen. Zij kunnen bijvoorbeeld ook overdag trainingen volgen. De commissie voorziet wel geen lessen of cursussen, het is dus volledige zelfstudie en je moet zelf achter cursussen zoeken om de gevraagde leerstof te kunnen leren.

Overboarder

Overboarder

Voor een jonge tennisspeler of -speelster is het vaak de ideale oplossing om aan een Amerikaanse universiteit te studeren met behulp van een tennis-studiebeurs. Hierdoor kan men zijn passie, tennis, op hoog niveau blijven beoefenen terwijl je mooie toekomstperspectieven behoudt. In Amerika kan je immers perfect de combinatie maken tussen topsport en hogere studies.
Hiervoor kan KCA rekenen op de steun van Overboarder LLC. Overboarder is reeds 10 jaar d� referentie in het begeleiden van topsporters naar Amerikaanse universiteiten. Voor meer informatie contacteer Dennis Mertens: dennis@overboarder.com of +32 478 41 00 72 en neem een kijkje op www.overboarder.com.

Website
Overboarder

Internaat Kubik, waar kleine ondernemers groot worden, speelt een 'thuis'match

Omdat onze tennissers uit heel Vlaanderen (en ook vanuit het buitenland) naar de KCA komen, vinden we het enorm belangrijk dat ze goed opgevangen worden in een warm nest met veel sociaal contact en (studie)begeleiding. Wie een topsport wil beoefenen, moet dit kunnen doen op hoog technisch niveau, maar ook via een flexibel lestraject op de middelbare school �n met de nodige sociale ondersteuning zoals huisvesting. De KCA kiest resoluut voor INTERNAAT KUBIK ALS HUISVESTINGSPARTNER.

Internaat Kubik past volledig In de filosofie van de KCA, o.a. als het gaat over flexibiliteit en opvang op maat voor de sporters. Zo kunnen de KCA-internen later toekomen omwille van trainingen of tornooiwedstrijden. Ook kunnen de internen op zondagavond reeds inchecken. Er zijn aparte slaapkamers en sociale ruimtes voor onze sporters zodat zij ook FLEXIBEL KUNNEN STUDEREN EN/OF ONTSPANNEN.

Daarnaast is er de focus op 'samen ondernemen', waarbij onze internen ondergedompeld worden in de ONTWIKKELING VAN HET ONDERNEMERSCHAP (met diverse projecten en vormingen ter zake) een mooie aanvulling voor de tennissers. Zij ontwikkelen dan ook extra competenties die hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid ondersteunen, op en naast het veld.

Binnen het internaat bestaat tevens de mogelijkheid voor warme maaltijden (inclusief de mogelijkheid tot sport en/of vegetarische voeding). De verplaatsing Bree - Maasmechelen wordt verzorgd door de KCA. Alles wordt aldus voorzien zodat onze internen zich THUIS voelen.

Website