Enkele nieuwe regels in de wegcode, die op 31 mei ingaan, moeten fietsers en andere actieve weggebruikers beter beschermen. De verhoging van de ruimte die auto's moeten laten als ze een fietser inhalen lijkt ons een belangrijk signaal. Inderdaad, 'signaal', want het handhaven van die regel is moeilijker.

Buiten de bebouwde kom zullen auto's die een fietser inhalen voortaan 1,5 meter plaats moeten laten, in plaats van 1 meter nu. In landen als Spanje was dit al langer de regel en daar zijn ook overal opvallende borden geplaatst om de automobilisten eraan te herinneren. Het valt nog af te wachten of de politie hier even streng zal optreden als ginder, als de wet wordt overtreden...

De nieuwe regels maken het ook mogelijk om op een kruispunt alle fietsers tegelijk groen te geven. Een toepassing van deze 'vierkant groen'-maatregel zal niet voor morgen zijn, maar moet het voor de lokale wegbeheerders mogelijk maken om dit in te voeren op kruispunten waar veel fietsers passeren. Er kan een verkeerslicht geplaatst worden om rechtsaf door rood of rechtdoor door rood mogelijk te maken. Dit was al mogelijk via een verkeersbord, maar nu kan het dus ook via een speciaal licht (oranje licht met pijl in) en dat was een expliciete vraag van de huidige minister voor mobliteit Ben Weyts.

(Bak)fietsen met drie of vier wielen en minder dan 1 meter breed, worden nu gewoon als fietsen gezien. Ze kunnen de regels van de fietsers volgen en dus bijvoorbeeld zonder probleem in een schoolstraat fietsen of in een straat met beperkt eenrichtingsverkeer - een logische aanpassing die de evolutie van het fietsgebruik weergeeft, volgens de Fietsersbond.

Voortaan zullen mensen met een speedpedelec met twee naast elkaar mogen rijden, zoals dat voor fietsers al veel langer mogelijk is. Jonge fietsers zullen tot hun 10e verjaardag op het voetpad mogen rijden. Tot voor kort mochten ze dat tot hun 9e blijven doen.

De opvallendste andere maatregel is dat de maximaal toegelaten snelheid voor elektrische steps en andere populaire "gemotoriseerde voortbewegingstoestellen" wordt opgedreven van 18 naar 25 kilometer per uur. Een zesde en laatste maatregel betreft de voetgangers. Als zich binnen de 20 meter van waar ze de straat willen oversteken een zebrapad bevindt, dan moeten ze dat zebrapad gebruiken. Vroeger moest dat zebrapad binnen de 30 meter liggen.