Vias heeft in de aanloop naar de federale en regionale verkiezingen van 26 mei een memorandum opgesteld met tien concrete maatregelen voor meer verkeersveiligheid. Onder meer helmplicht voor jonge fietsers en "veiliger weginfrastructuur" moeten fietsers beter beschermen.

Het verkeersinstituut Vias heeft in de aanloop naar de federale en regionale verkiezingen van 26 mei een memorandum opgesteld met tien concrete maatregelen die moeten leiden tot meer verkeersveiligheid. Daarbij pleit de instelling ervoor om voor beginnende bestuurders - de eerste twee jaar na het behalen van het rijbewijs - een strengere alcoholnorm in te stellen dan voor meer ervaren rijders. De stelling dat het om een stigmatiserende maaregel zou gaan, wordt door Vias van de hand gewezen.

"In de eerste jaren na het behalen van het rijbewijs is er door onvoldoende ervaring een verhoogd risico op ongevallen. Alcohol heeft bovendien een grotere impact op onervaren bestuurders. Nultolerantie voor het rijden onder invloed van alcohol voor beginnende bestuurders is een effectieve maatregel om dit tegen te gaan", zo luidt de verdediging. Het verkeersinstituut wijst er ook op dat 69 procent van de bestuurders onder de 35 jaar zelf voorstander is van die maatregel. Bovendien hebben zeventien Europese landen al een wetgeving die alcohol achter het stuur volledig verbiedt, zo wordt nog benadrukt.

Vias wil daarnaast ook de fietshelm verplicht maken voor kinderen onder de veertien jaar. Fietsers lopen bij zowat een op de drie zware ongevallen een letsel aan het hoofd of hersenen op, stelt Vias. Bij kinderen tussen 0 en 14 jaar is dat zelfs in een op de twee gevallen. Daarnaast stelt Vias nog voor een verbod in te stellen op radarverklikkers die mobiele controles aankondigen. "Het verklikken van mobiele flitslocaties schaadt de verkeersveiligheid, want het geeft sommige bestuurders het gevoel dat ze onaantastbaar zijn", zo luidt de redenering.

Voorts wordt nog voorgesteld om werk te maken van een veiligere weginfrastructuur, met meer aandacht voor kwetsbare weggebruikers. Ook wil het verkeersinstituut efficiëntere snelheidscontroles, een snellere en meer gepaste bestraffing van verkeersovertreders en een verdere veralgemening van een zone 30 in stads- en dorpscentra. Vias wil ook een globale aanpak van structurele files via kwalitatief openbaar vervoer en nieuwe vormen van stedelijke mobiliteit.

Karin Genoe, CEO Vias institute: ?We willen met Vias institute niet langs de zijlijn staan en enkel vaststellen wat er misloopt in ons verkeer. Het is ook onze missie om concrete voorstellen te doen om de mobiliteit en de verkeersveiligheid te verbeteren. Die voorstellen invoeren zorgt niet alleen voor een vermindering van het aantal verkeersslachtoffers, maar moet ook leiden tot een duurzame gedrags- en mentaliteitswijziging. Dat blijft onontbeerlijk als we ons in de toekomst met zijn allen veilig, comfortabel en vlot willen verplaatsen.?

Wij vinden dan weer vooral dat de nadruk veel meer had mogen liggen op de verbetering van de weginfrastructuur (zoals ook bleek uit onze verkeersveiligheidsenquête, zie link onderaan). Ja, die helmplicht voor de jongeren zal helpen om de ernst van de gevolgen bij een ongeval te verminderen, maar het lijkt ons prioritair om de kans op ongevallen te verkleinen. En dat doe je inderdaad met strengere controles op fout gedrag - vooral bij bestuurders van voertuigen die de zwaarste letsels toebrengen - maar zeker ook door een infrastructuur te creëren die conflicten tussen verschillende types verkeersdeelnemers zoveel mogelijk uitsluit. We denken daarbij onder meer aan van de autoweg afliggende fietspaden en groen licht voor fietsers op momenten dat er geen auto's op het kruispunt zijn.

Koop of abonneer je nu op cycling.be magazine

Het oktobernummer van cycling.be magazine ligt nu in de winkel en je krijgt er de Crossgids met complete veldritkalender en vooruitblik van Paul Herygers bovenop! Blikvangers zijn Mathieu van der Poel, het trio Eli Iserbyt, Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout, de terugkerende Jolien Verschueren, Dylan Teuns, Laurens de Plus, Hennie Kuiper, Ilan Van Wilder,... Voorts gaan we achter de schermen bij Telenet Baloise Lions, zoeken we de crosskampioenen van de toekomst, zetten we een crossfiets van Trek en gravelbike van Canyon naast elkaar, vertellen we over onze tochten in Oostenrijk en Catalonië, gaan we trends spotten op Eurobike, zoeken we waarom de ene persoon meer calorie�n verbrandt dan een andere, en veel meer!