De #ShareTheRoad-verkeersveiligheidsenquête van Continental en cycling.be bracht enkele opmerkelijke cijfers aan het licht. Dat heel wat fietsers vinden dat de fietspaden in erbarmelijke staat zijn, is geen geheim, maar wat moet er dan gebeuren om meer mensen aan het fietsen te krijgen? Ludo Dierckxsens onderkent de problemen.

Als we de beoordeling van de fietsinfrastructuur er even bijnemen, is het geen overbodige luxe dat 85 procent van de respondenten altijd een fietshelm draagt. Vier op vijf fietsers vindt namelijk dat er nog steeds te weinig fietspaden zijn, en maar liefst 93 % vindt dat de (weinige) fietspaden bovendien in slechte staat zijn. Alleen in Limburg zijn de fietspaden merkelijk beter, want daar beoordeelt zo'n 20 % van de mensen ze wel als 'goed'. Zoals je ziet, heren en dames van de bestuurlijke machten, worden (financiële) inspanningen voor betere fietswegen wel degelijk geapprecieerd. Laat het een oproep zijn aan wie meedingt naar de burgemeesterssjerp in oktober.

Ondanks alles voelt 78 % van alle ondervraagden zich eerder veilig tot erg veilig op de weg. Als reden waarom 'zwakke' weggebruikers zich toch onveilig voelen, vermelden ze ook het feit dat ze vaak de weg moeten delen met auto's. Gescheiden wegen voor auto's, fietsers en voetgangers zouden voor 91,5 % van de mensen dan ook veruit het meest bijdragen tot meer verkeersveiligheid. Bewustwording van het eigen gedrag is de nummer 2 met 66,8 %.

Het is bekend dat onze verslaving aan auto's de wegen doet dichtslibben en voor meer gevaar zorgt op kritieke punten, zoals aan de schoolpoorten. Toch blijft de auto koning voor tal van alledaagse taken (van boodschappen doen tot kinderen rondrijden). De fiets haalt het bij wie naar school moet of wie zich naar een hobby verplaatst en wint ook terrein in het woon-werkverkeer. Opvallend: de helft van de ondervraagden maakt nooit gebruik van het openbaar vervoer.

Het is nochtans simpel: wil je een echte kentering naar Nederlands en Deens model krijgen, dan moet de infrastructuur er zijn. Als je kijkt naar de exponentiële toename van de e-bike de laatste jaren, dan zou de infrastructuur navenant moeten meegroeien. Een potentiële fietser moet amper één gevaarlijk punt tegenkomen op weg naar zijn werk om te beslissen dat hij toch maar weer voor de auto kiest. En welke ouder wil zijn kinderen per fiets naar school sturen als hij of zij weet dat ze op een fietspad zullen terechtkomen waar auto's aan 70 per uur of meer rakelings langs hen heen scheuren. Recente voorbeelden van dodelijke ongevallen op dergelijke 'moordstrookjes', zoals te smalle en niet gescheiden fietspaden zo treffend worden genoemd, zijn er jammer genoeg voldoende. Nu maar hopen dat fietsveiligheid hoog op de agenda van de verkozen gemeentebesturen zal staan na 14 oktober ...

DIERCKXSENS: "INFRASTRUCTUUR BLIJFT ACHTER"

Ludo

Ludo Dierckxsens, voormalig Belgisch Kampioen en tot vandaag nog een veelfietser, bekeek de resultaten van de enquête en die bleken zijn eigen indrukken te bevestigen: "Deze resultaten zijn een bevestiging van wat ik zelf ondervind. Aan onze fietspaden is er nog veel werk. We willen - terecht - meer mensen op de fiets, maar de infrastructuur in België blijft achter. De evolutie met de elektrische fietsen is inderdaad zichtbaar en het is waar dat veel mensen nog niet eenvoudig de snelheid juist kunnen inschatten van zo'n e-bike, zeker bij de snellere variant. Sowieso helpt het om als automobilist ook zelf te fietsen, want je kunt je beter in elkaars situatie verplaatsen en wederzijds begrip is altijd handig."

#ShareTheRoad

Voor bandenfabrikant Continental is verkeersveiligheid van primordiaal belang. Net als de relatie tussen automobilist en fietser, die daar ongetwijfeld toe bijdraagt. Om dat in kaart te brengen, voerde Continental België een online onderzoek uit. Zo'n achthonderd mensen vulden de #ShareTheRoad-verkeersveiligheidsenquête op cycling.be in, en het leeuwendeel daarvan waren mannelijke, sportieve fietsers die eveneens met de wagen reden. De gemiddelde leeftijd van de participanten was 44 jaar.