Liever een uurtje eerder opstaan en fietsen, dan seks met de partner. Het is een van de onthullingen uit een grootschalig onderzoek onder sportieve fietsers in aanloop naar de beurs Bike MOTION Benelux.

De organisatie voelde 850 fietsende mannen en vrouwen aan de tand en kwam tot opmerkelijke bevindingen. Mannen blijken de ijdeltuiten op de fiets, vrouwen kijken verlekkerd naar gladgeschoren benen en malse kuiten. Opvallend is dat beide groepen zich nogal eens ergeren aan het asociale gedrag van andere sportieve fietsers. Andere bevindingen: bijna 7 van de 10 mannen leeft liever vijf jaar korter dan nooit meer te kunnen fietsen. Bij de vrouwen ook een fors aantal, ruim 6 van de 10. Verder blijkt dat 82% van de mannen en 68% van de vrouwen liever tot hun 70ste doorwerkt dan nooit meer te kunnen fietsen. Pensioenprobleem opgelost?

TOP 3

De Top 3 redenen om te fietsen, mannen en vrouwen opgeteld, zijn gezondheid en fitheid, plezier en ontspanning en lekker bezig zijn in de buitenlucht. Op de vierde plaats staat prestatie- en competitiedrang, voor een kwart van de mannen de primaire reden om op het racezadel te springen en voor slechts 12% van de vrouwen. Het plezier van het fietsen krijgt een extra boost als mannen een vrouwelijke sportieve fietser in de smiezen krijgen. Zes van de tien geeft toe daar best een beetje opgewonden van te raken. De vrouwen doen nauwelijks onder voor de mannen want zeker de helft kan het uitzicht op mannelijke sportief vlees erg waarderen. Een derde van de mannen geeft ruiterlijk toe soms jaloers te zijn op de spieren van andere sportieve fietsers en bij de vrouwen is dat zelfs meer dan de helft (55%).

BEL ONTSIERT

Uit pure ijdelheid ontbreekt bij meer mannen dan vrouwen de verplichte bel op de sportieve fiets. Weliswaar hebben zowel een derde van de mannen en de vrouwen geen bel, maar bij de mannen geeft een kwart van deze groep als reden aan dat een bel afbreuk doet aan de schoonheid van de fiets. Bij de belloze vrouwen geldt dat voor slechts 8%. De helft van de mannen en vrouwen zonder bel vindt die ook simpelweg niet nodig: ze roepen wel als ze willen passeren.

GESOIGNEERD UITERLIJK

De mannelijke ijdeltuiterij komt op meer vlakken tot uiting. Zo hechten zij meer belang aan een gesoigneerd uiterlijk dan vrouwen en maken hun fiets vaker schoon. Vooral mannen (81%) maar ook driekwart van de vrouwen ziet er graag tip top uit en stemt de kleuren van de helm en de verdere outfit nauwkeurig af op die van de fiets. Het mannelijke huishouden ziet er heel wat minder gesoigneerd uit: liefst 62% van de heren beaamt de stelling 'ik maak vaker mijn fiets schoon, dan dat ik schoonmaak in het huishouden'. Zelfs 41% van de vrouwen is het daarmee eens! Fietsen met een schoon rijwiel blijkt negen van de tien mannen 'een beter gevoel' te geven. Ondanks dat vrouwen de fiets minder vaak in het sop zetten zijn bijna evenveel (85%) het daar wel mee eens. De mannen prefereren overigens zwart als hoofdkleur van de sportieve fiets met als tweede keus wit. Bij de vrouwen is dat precies andersom.

ERGERNISSEN

Maar ook genoeg ergernissen onder sportief fietsend Nederland. In de gezamenlijke Top 5 staat het weggooien van afval op nummer 1. Gevolgd door asociaal weggedrag van automobilisten, asociaal gedrag van andere sportieve fietsers, slechte infrastructuur en agressie bij automobilisten. De ergernis die het snelst zou moeten worden aangepakt is de verbetering van de infrastructuur, zoals slechte fietspaden en scheuren in de weg. Overigens prijkt bij de vrouwen als grootste irritatie op nummer 1 het asociale weggedrag van automobilisten. Voor de mannen is dat het weggooien van afval, wat bij vrouwen op 2 staat. Vrouwen en mannen zijn het unaniem eens over de derde plaats: het asociale gedrag van andere sportieve fietsers. 

MAAND GEEN SEKS 

De romantiek heeft zwaar te lijden onder de passie voor de sportieve fiets. Twee derde van de mannen staat 's morgens liever eerder op om te kunnen fietsen dan nog een gezellig uurtje te knuffelen met de partner. Bij de vrouwen is de keuze voor de fiets nog iets significanter en kiest 68% voor zitvlees in plaats van mannenvlees. Nog een prikkelend gegeven: bijna de helft (45%) van de mannen heeft liever een maand geen seks dan een maand niet te kunnen fietsen. Bij de vrouwen is dat zelfs 60%.

GEEN PARTY ANIMALS

Uit het onderzoek blijkt verder dat zowel mannen als vrouwen in het weekeinde liever drie uur extra fietsen dan quality time doorbrengen met familie of vrienden. Sportieve fietsers zijn beslist geen party animals. Op een feest gaan ze liever een uur eerder naar huis dan te blijven hangen. Driekwart van de mannen en 85% van de vrouwen knijpt er eerder tussenuit om 's ochtends weer fris en monter op het zadel te zitten.

NUCHTER OP DE FIETS

Bij een tussenstop op een terras doen mannen zich massaal tegoed aan koffie met een (appel)gebakje. De meeste vrouwen kiezen uitsluitend voor koffie, thee of frisdrank, hoewel zij niet vaker aangeven te fietsen voor een goed figuur. Niet veel maar toch nog 3% van de mannelijke sportieve fietsers kiest voor een alcoholische versnapering zoals bier of wijn. De vrouwen kunnen ook deze verleiding weerstaan en stappen volkomen nuchter weer op de fiets.

BANAAN

Wat gaat er mee in de bidon? De meeste mannen kiezen voor een met water aangemaakte sportdrank, een kleinere groep voor alleen water. Bij de vrouwen is dat net andersom. Als het om een toertocht of cyclosportieve rit gaat, neemt de behoefte aan sportdrank bij de mannen toe en laten ook de vrouwen het water vaker staan. Aangevuld in de achterzak voor een extra shot energie met een gelletje of energiereep, de nummer 1 traktatie bij mannen. De vrouwen kiezen dan toch liever voor een banaantje.

De beurs voor sportieve fietsers Bike MOTION Benelux is van vrijdag 11 oktober tot en met zondag 13 oktober in de Jaarbeurs in Utrecht. Ook cycling.be is er aanwezig: in Hal 12, stand A090.