Automobilisten kunnen zich aan de hand van verkeersborden makkelijk informeren over de toegelaten snelheid. Maar geldt dat ook voor fietsers? Hoe hard mag je met je tweewieler rijden?

Het Belang van Limburg kreeg deze vraag voorgeschoteld van een lezer en trok op onderzoek uit. "Fietsers moeten zich eveneens houden aan de geldende snelheidsbeperkingen", zegt commissaris Jean-Pierre Blocken. "In de bebouwde kom bijvoorbeeld betekent dat voor álle weggebruikers 50 km/u. Net zoals alle verkeersborden C43 met maximumsnelheden voor alle bestuurders gelden."

Een bromfiets klasse A, die binnen en buiten de bebouwde kom het fietspad móet gebruiken, mag overal maximaal 25 km/u rijden. "Die beperking geldt voor fietsen (al dan niet met hulpmotor) niét", aldus de commissaris.

En wat met jaagpaden, een geliefkoods terrein voor wielertoeristen? "Als die samenvallen met de openbare weg is daar de gewone maximumsnelheid van kracht", zegt Willy Vandeurzen van nv De Scheepvaart, "maar als er een 'jaagpad'-bord staat, mag je er slechts 30 km/u. Zelfs 10 km/u bij bebouwde kom, kruisingen of bochten waar het uitzicht belemmerd is."

Op de meeste andere wegen is dat tot 70 km/u. De wielertoeristen mogen dus serieus doorvlammen langs het kanaal, maar dat betekent niet dat daar de algemene voorzichtigheidsplicht niet zou gelden: een weggebruiker mag zich zomaar niet de weg toe-eigenen.

Voor wielrenners in een wedstrijd gelden andere regels? "Ja, in een rit in lijn worden ze begeleid door politie of signaalgevers, in een rit op een gesloten circuit wordt alle andere verkeer geweerd en bevindt men zich dus eigenlijk niet meer op de openbare weg. Voor wielrenners in training gelden dezelfde regels als voor gewone fietsers: zij moeten zich aan de snelheidsbeperkingen houden."

De meeste fietsers hebben wel een computer waarop ze hun snelheid kunnen aflezen, maar wat als die ontbreekt? "Dat is geen excuus: ook een auto met een kapotte snelheidsmeter moet zich aan de maximumsnelheden houden."

Wie tóch sneller zou rijden dan toegelaten, zal echter niet gauw geflitst worden. "Een fietser draagt zijn naam niet op zijn rug, hé. Tenzij er bij een mobiele snelheidscontrole een onderschepping gebeurt. Maar bij mijn weten is nog nooit een fietser bekeurd voor te snel rijden", besluit Blocken.

Koop of abonneer je nu op cycling.be magazine

Het decembernummer ligt nu in de winkel en brengt heel wat lekkers mee: je kan niet alleen meer dan 1300 euro aan kerstcadeaus winnen, maar we kruipen ook in het hoofd van Wout van Aert, gaan fietsen met Katie Compton, maken een verre verplaatsing van een cross in België naar Tsjechië, blikken terug met Roland Liboton en Hennie Stamsnijder, spreken met Annemarie Worst, kijken terug op het wielerjaar 2018 en overlopen de veranderingen die er aankomen in 2019. Verder: de velofiel in Saartje Vandendriessche, de eerste tubeless raceband van Continental, tips en recepten voor lekker warme wintervoeding, tests van de Look 795 Blade RS Disc en Cannondale System Six, tips om een verstuikte enkel te verzorgen en een krakend bracket te verhelpen, materiaaltests, en veel meer!