Verzekering

Info verzekering

Fietspromo verzekert de deelnemers aan alle tochten op de Fietspromo-kalender tegen ongevallen met lichamelijke schade, waarvan ze het slachtoffer kunnen worden tijdens het evenement.

 1. Het begrip "Ongeval"

  Een ongeval is een plotse gebeurtenis die bij de verzekerde persoon een lichamelijk letsel veroorzaakt. Er moet steeds sprake zijn van een externe oorzaak (o.a. ziekten zijn uitgesloten). Enkel de ongevallen die gebeuren tijdens het evenement zijn verzekerd.

 2. Worden gelijkgeschakeld met een "ongeval"
  • Ontwrichtingen, spiertrekkingen en -scheuringen veroorzaakt door een plotse krachtinspanning
  • Aandoeningen door bevriezing, zon of hitte (zonneslag uitgezonderd)
  • Verdrinking
  • De ziekten miltvuur, hondsdolheid en tetanus
  • Inademing van gassen of opname van giftige of bijtende substanties

 3. Waarborgen en kapitalen

  Overlijden: € 6.250
  Blijvende invaliditeit: € 6.250
  Begrafeniskosten: € 2.500
  Psychologische bijstand: € 1.500
  Heropleidingskosten: € 7.000
  Medische kosten: € 1.250, vrijstelling € 50 per schadegeval na tussenkomst mutualiteit
  Alleen de medische kosten die niet of niet volledig door de mutualiteit terugbetaald worden, komen in aanmerking voor terugbetaling door de verzekering, tot uitputting van bovenvermeld bedrag.

Procedure bij ongeval

Om een schadegeval aan te geven moet je volgende stappen ondernemen:

Stuur het formulier naar:
Sportinez vzw
Postbus 73
3980 Tessenderlo

Abonneer je hier of haal hem in de winkel

Klik hier