De regelgeving van Natuur en Bos in het broedseizoen laat de clubs op de zomerkalender niet veel ruimte bij het uittekenen van hun parcoursen.

Mountainbikeclub De Campina uit Dessel is voor een groot stuk aangewezen op de vaste route van Bloso (Campinapad) maar dit doet zeker geen afbreuk aan de aantrekkelijkheid van de tocht met heel wat technische single tracks en de passage door de Collateur. Met een goede bepijling, een prima bevoorrading en een uitstekend bewaakte fietsenstalling annex afspuitstand blijft deze tocht in de smaak vallen van de deelnemers die met bijna 800 present tekenden.