De AG Belgian Coast Walk is een "Te Gekke Wandeling". Wandelen is één van de meest laagdrempelige bewegingsactiviteiten die er bestaan. Door te wandelen zet je een stap naar een betere psychische, lichamelijke én sociale gezondheid. Elk vanuit hun eigen missie en visie willen Te Gek!?, Parantee-Psylos en Wandelsport Vlaanderen vzw hieraan bijdragen en verenigen ze hun krachten in de organisatie van "Te Gekke Wandelingen". Zo komt psychische kwetsbaarheid niet enkel onder de aandacht, maar kan iedereen op zijn of haar niveau ook een stap zetten naar een betere geestelijke gezondheid.

Te Gek !?

Over ernstige psychische problemen wordt amper gepraat, terwijl ongeveer 1 op vier personen in België er mee te maken krijgen. Het overkomt niet alleen anderen, maar ook onszelf, onze kinderen, onze ouders, familie, vrienden, buren, kennissen... En toch wordt er nog steeds met mondjesmaat over gepraat.

Die schroom is het gevolg van hardnekkige vooroordelen, stigmatisering, schaamte en een gebrek aan kennis. Helaas weerhoudt ze er mensen vaak van om over hun problemen te praten of tijdig hulp te zoeken, met alle gevolg van dien.

Project "Te gek!?" wil die drempel slopen. Het tracht geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken en streeft naar een juiste kijk op mensen met psychische problemen.

Wil jij helpen om het taboe op psychische problemen te doorbreken? Dat kan door Te Gek!? financieel te steunen. Zo help je ons met het opzetten van nieuwe initiatieven die psychische problemen bespreekbaar maken.

Meer info over Te Gek!? en de Te Gekke Wandelingen vind je hier

Stichting tegen Kanker

IN DE STRIJD TEGEN KANKER ZETTEN WE HOOP OM IN REALITEIT

  • Door het financieren van wetenschappelijk en klinisch onderzoek geeft Stichting tegen Kanker onderzoekers de mogelijkheid om overlevingskansen te vergroten.
  • We dragen bij tot een verbeterde levenskwaliteit van de mensen die getroffen worden en hun naasten, via de ontwikkeling van en de steun aan sociale projecten
  • Met onze preventie- en informatiecampagnes sensibiliseren en mobiliseren we de Belgen in de strijd tegen kanker.

Stichting tegen Kanker is de enige nationale en onafhankelijke belangenorganisatie met een traditie van bijna 100 jaar de belangen behartigt van alle mensen getroffen door kanker.

Zie ook: www.kanker.be