Goede doel

Missie

Ondersteunen van projecten rond astma, mucoviscidose en andere longaandoeningen

SENSIBILISERING

Via dit project sensibiliseringscampagne voeren rond astma, muco en andere longaandoeningen :

 • Bewust maken van goede verzorging patiënt en tijdig ingrijpen
 • Bewust maken omgeving van luchtvervuiling
  belangrijke impact op levenskwaliteit astma- en mucopatiënt (+andere longaandoeningen)
 • Bewustmaking sport leidt tot betere conditie en betere controle ademhaling
 • Grenzen verleggen werkt positief op gemoedstoestand

Astma & Muco

Wat is astma?

Astma is een chronische ziekte van de luchtwegen waar ongeveer 3 op de 100 mensen last van hebben. Het komt bij vrouwen vaker voor dan bij mannen, behalve op jonge leeftijd. Astma wordt gekenmerkt door: aanvallen van buiten adem zijn, een beklemmend gevoel op de borst, piepende ademhaling en hoesten.

Deze klachten komen doordat de luchtwegen vernauwd en ontstoken zijn. De luchtwegen van mensen met astma zijn gevoeliger en raken snel geprikkeld. Veel astmapatiënten hebben last van allergieën. De ene heeft voortdurend klachten en de ander heeft enkel astma-aanvallen.

Astma heeft gevolgen voor de levenskwaliteit. Medicijnen kunnen de klachten onder controle houden en voorkomen dat de astma erger wordt. Terwijl de meeste patiënten ermee leren leven en hun aandoening goed kunnen behandelen, kan het voor sommigen ook invaliderend zijn. In uitzonderlijke gevallen kan astma levensbedreigend worden.

Astma en sporten?

Sommige mensen hebben alleen last van astma wanneer ze sporten, de zogenaamde inspanningsastma. Dit astmatype veroorzaakt zelden gevaarlijke aanvallen. Voor mensen die graag aan sport doen, is het wel een zeer vervelend verschijnsel. Astmaklachten mogen echter geen reden zijn tot fysieke inactiviteit, ook niet als de klachten worden uitgelokt door een fysieke inspanning. Het lijkt voor de hand te liggen dat mensen met astma rust moeten houden, maar het tegendeel is waar.

Inspanningsastma komt zeer veel voor en doet zich op alle leeftijden voor, maar vooral bij kinderen en jongvolwassenen. Men schat dat ongeveer 90% van de mensen met astma en 40% van de mensen met allergische neusklachten (rhinitis) er last van hebben. Bij mensen zonder enige vorm van astma zou ongeveer 10% toch last hebben van inspanningsastma. Bij kinderen uit het lager onderwijs wordt het voorkomen van inspanningsastma op 7 à 15% geraamd. De aandoening komt dubbel zo veel voor bij jongens dan bij meisjes. Personen met astma die regelmatig aan sport doen, hebben minder last van hun aandoening dan lotgenoten die een zittend leven leiden.

Astmapatiënten met een goede lichamelijke conditie hebben doorgaans een behoorlijk groot ademvolume. Dit betekent dat ze minder snel last hebben van ademnood bij een eventuele astma-aanval. Ze beschikken ook over een grotere reserve bij zwaardere inspanningen, bijvoorbeeld wanneer ze een trap moeten oplopen. Ze hebben ook veel minder geneesmiddelen nodig dan anderen. Deze betere gezondheid heeft ook belangrijke sociale voordelen. Kinderen verzuimen minder vaak school en volwassenen hun werk. Kortom, hun ziekte bezorgt hen duidelijk minder problemen dan hun minder fitte of sportieve lotgenoten.

Wat is mucoviscidose?

Mucoviscidose is de meest voorkomende levensbedreigende erfelijke ziekte in ons land. 1 op 20 Belgen is drager van het muco-gen en kan de ziekte dus doorgeven aan zijn kinderen. Ongeveer 1200 Belgen lijden aan deze ziekte en elke week wordt ergens in ons land een kind met muco geboren!

Als je muco hebt, blokkeert taai slijm de ademhaling en spijsvertering. De meest voorkomende symptomen zijn chronische luchtweginfecties, longontstekingen, slijm dat moeilijk opgehoest wordt, buikpijn en andere spijsverteringsproblemen.

Mucoviscidose genezen is spijtig genoeg nog niet mogelijk. Toch zijn kinderen, jongeren en volwassenen met muco enkele uren per dag bezig met hun therapie, om de symptomen te behandelen en waar mogelijk te voorkomen: elke dag opnieuw aerosols, kinesitherapie, tientallen pillen, hoge dosissen antibiotica en allerlei medicijnen om complicaties te behandelen. Mucopatiënten vechten elke dag tegen de ziekte, in de hoop dat in de nabije toekomst nieuwe behandelingen een beter en langer leven mogelijk maken.

De Belgische Vereniging voor Strijd tegen Mucoviscidose of Mucovereniging vzw is de enige nationale vereniging die zich inzet voor kinderen, jongeren en volwassenen met muco. Wij streven naar een beter en langer leven van alle mensen met muco in hun land, door ondersteuning van families, informatie, belangenverdediging en steun aan het wetenschappelijk onderzoek.

Sinds de Mucovereniging 45 jaar geleden werd opgericht, werd er heel wat vooruitgang geboekt. Mucopatiënten leven langer én beter. Maar de strijd tegen muco is, ondanks de grote vooruitgang van de laatste decennia, nog lang niet gestreden!

Muco en sporten?

Sporten en bewegen kan, mag én moet bij kinderen, jongeren en volwassenen met muco. De voordelen zijn legio: goed voor het lichaam, voor de longen, voor de geest.

Sport is natuurlijk goed voor de gezondheid van ieder van ons, maar als je muco hebt is het extra belangrijk. Regelmatig bewegen:

 • vermindert het risico op kortademigheid,
 • verhoogt het inspanningsvermogen,
 • versterkt de ademhalingsspieren,
 • bevordert de weerstand,
 • wakkert de eetlust aan,
 • verbetert de slaapkwaliteit en
 • helpt osteoporose te voorkomen!

Kortom: door van jongs af aan sport te doen worden mucopatiënten sterker, waardoor ze beter tegen infecties kunnen vechten, beter kunnen ademen én groeien... dus beter én langer leven, iets waarvoor wij ons elke dag inzetten.

Daarnaast geeft sport en beweging ook de kans om met leeftijdsgenoten in contact te komen, niet altijd evident als je een chronische ziekte als muco hebt. Voor kinderen is het belangrijk dat ze zich naast de verplichte school- en behandelingsactiviteiten ook kunnen uitleven met vriendjes en vriendinnetjes.

Voor jongeren en volwassenen met muco is het vaak niet gemakkelijk om sociale contacten te blijven houden, zij moeten vaak heel veel tijd, energie én geld in hun gezondheid en behandeling investeren, als hun leeftijdsgenoten volop opgaan in het uitbouwen van hun beroeps- en gezinsleven. Door aangepaste sportactiviteiten kunnen zij ook hun sociale contacten behouden en verder ontwikkelen.

Diabetes Liga

De Diabetes Liga vzw heeft meer dan 70 jaar ervaring rond diabetes. Diabetes is een chronische aandoening die steeds prominenter aanwezig is in onze maatschappij. Er dus meer dan ooit nood aan een breed gedragen organisatie die diabetes hardnekkig op de agenda blijft zetten en zorgt dat er op alle niveaus over diabetes gepraat wordt. Voor iedereen die met diabetes geconfronteerd wordt streeft de Diabetes Liga, als onafhankelijke vereniging, naar de beste zorg en omkadering.

Zowel mensen met diabetes als professionele zorgverleners maken deel uit van de meer dan 22.000 leden en 500 vrijwilligers. De werking van de Diabetes Liga zich in eerste instantie op de leden, maar de organisatie neemt ook een maatschappelijke rol op. Ze biedt ondersteuning en initiatieven aan die bijdragen tot een optimale levenskwaliteit voor mensen met diabetes. Hiervoor werkt de vereniging nauw samen met zorgverleners, andere organisaties, industrie en overheden.

De Diabetes Liga focust zich momenteel op volgende doelstellingen:

 • Onafhankelijke en betrouwbare informatie aanbieden over diabetes: via de gratis Diabetes Infolijn, een tweemaandelijks magazine (Diabetes Info), talrijke publicaties...
 • Belangen behartigen van mensen met diabetes: de vereniging treedt op als spreekbuis van mensen met diabetes en verdedigt hun belangen bij overheid en in de brede maatschappij.
 • Een netwerk vormen van mensen met diabetes en professionelen: talrijke mogelijkheden voor ontmoeting en uitwisseling, via lokale werking en activiteiten voor jong en oud, en een aanbod met meerwaarde voor de leden en sympathisanten.
 • Preventie van diabetes en vroegdiagnose stimuleren: niet alleen mensen wakker schudden, maar ook inzetten op een ondersteuningsaanbod en acties die diabetes effectief helpen voorkomen, als partner van de Vlaamse overheid.

Verenigingen

Astma en Allergie koepel

Mucovereniging vzw