Goede doel

Missie

Ondersteunen van projecten rond astma, mucoviscidose en andere longaandoeningen

SENSIBILISERING

Via dit project een sensibiliseringscampagne voeren rond astma, muco en andere longaandoeningen :

  • Bewust maken van een tijdige goede verzorging en correcte behandeling
  • Bewust maken van de impact van astma en muco (+ ander longaandoeningen) op de levenskwaliteit
  • Bewust maken dat sporten leidt tot betere controle van de ademhaling
  • Bewust maken van de impact van luchtvervuiling (zowel binnen als buiten)
  • Bewust maken dat grenzen verleggen positief werkt op de levenskwaliteit en de gemoedsrust

Astma & Muco

Wat is astma?

Astma is een veel voorkomende ziekte waarbij de luchtwegen overgevoelig reageren en vernauwen na contact met prikkels in de ingeademde lucht Ongeveer 8 op de 100 mensen hebben er last van. Astma komt bij vrouwen vaker voor dan bij mannen, behalve op jonge leeftijd. De belangrijkste klachten bij mensen met astma zijn het periodiek optreden van een piepende ademhaling, een beklemmend gevoel op de borstkas of kortademigheid (soms gecombineerd met hoesten). Deze klachten variëren met de tijd: ze kunnen spontaan optreden (vaak 's nachts of in de vroege ochtend), tijdens een inspanning of bij contact met prikkels in de omgeving. Astma debuteert meestal op jonge leeftijd (omwille van een allergie aan huisstofmijt, pollen of andere stoffen) maar kan ook op volwassen of oudere leeftijd voor het eerst optreden.

Astma komt wereldwijd steeds vaker voor en dit heeft waarschijnlijk te maken met veranderingen in onze omgeving en in onze levensstijl. Toenemende luchtvervuiling (dieselpartikels), onvoldoende beweging en overgewicht en de veranderde hygiënische omstandigheden waarin kinderen opgroeien, kunnen de evenwichtige ontwikkeling en werking van het immuunsysteem verstoren.

Astma kan niet genezen worden maar bij de meeste mensen met astma wel goed behandeld worden. Medicijnen die met inhalatoren worden ingenomen, kunnen de klachten onder controle houden en voorkomen dat het astma erger wordt. Bij regelmatige klachten (meer dan 2 maal per maand), een abnormale longfunctietest of een voorgeschiedenis van een astma-opstoot wordt aanbevolen om dagelijks een onderhoudsbehandeling te inhaleren.

Astma en sporten?

Astma hoeft geen belemmering te zijn om aan sport te doen en astmaklachten mogen geen reden zijn tot fysieke inactiviteit, ook niet als de astmaklachten worden uitgelokt door een fysieke inspanning.

Het is wel zo dat kinderen of volwassenen met astma makkelijker astmaklachten ervaren op het moment dat ze een fysische inspanning doen. Men schat dat vooraleer ere en adequate behandeling gestart wordt, meer dan 90% van de mensen met astma last hebben bij inspanning, Wanneer het astma niet of onvoldoende onder controle is met de behandeling, dan zal de ziekte blijven interfereren met normale lichaamsbeweging en sport. Astmapatiënten met een goed gecontroleerde aandoening moet eigenlijk evengoed in staat zijn als hun gezonde leeftijdsgenoten om de dagdagelijkse activiteiten, incluis inspanningen, te doen. Ze kunnen ook in principe de meeste sporten beoefenen, zelfs op topniveau.
Er zijn ook atleten die geen astma hebben maar die wel reageren met een luchtwegvernauwing (en astmatische klachten) enkel en alleen bij het doen van intensieve fysische inspanningen (wat vroeger verkeerdelijk inspanningsastma werd genoemd).
Wel is het zo dat een aantal sporten meer "astmogeen" zijn dan andere. Zo is fietsen makkelijker voor iemand met astma dan zwemmen en zwemmen makkelijker dan lopen. Behalve het type sport speelt ook de omgeving waarin men de sport beoefent een rol: droge en koude lucht geven makkelijker aanleiding tot overmatige prikkeling van gevoelige luchtwegen. Ook luchtpollutie speelt een mogelijke rol.

Aan astmapatiënten die sporten geven we de raad om goed op te warmen (10'-15' aan lage intensiteit); zoveel mogelijk door de neus te ademen (opwarming en bevochtiging); voorzichtig te zijn bij (of vermijden van) fysieke inspanning tijdens periodes van verkoudheid of infectie, bij het doen van inspanningen bij koude (< 5°C), te droge buitenlucht), te hoge ozonconcentraties; en zoutarme sportdrank te gebruiken. Bij mensen met astmaklachten tijdens een inspanning kan het soms nuttig zijn om 15 minuten voor de inspanning een snelwerkende bronchodilatator (luchtwegverwijderaar) te inhaleren wat enige bescherming geeft tegen een luchtwegvernauwing.

Lichaamsbeweging is voor iedereen gezond omdat het de algemene lichaamsconditie, en ook de prestaties van hart en ademhaling verbetert. Mensen met astma die regelmatig aan sport doen, hebben ook minder last van hun aandoening dan lotgenoten die een zittend leven leiden, ze hebben minder snel last hebben van kortademigheid bij een eventuele astma-aanval en ze hebben ook minder geneesmiddelen nodig om hun ziekte onder controle te houden.

Als je zelf astma hebt en sport dan nodigen we je uit om deel te nemen aan onze bevraging over astma en lichaamsbeweging en de impact op de levenskwaliteit via astmasport.be.

Wat is mucoviscidose?

Mucoviscidose of Cystische Fibrose (afgekort CF) is de meest voorkomende ernstige erfelijke ziekte in Europa. Ongeveer 1 op 20 tot 40 Europeanen is drager van de genafwijking die de ziekte kan veroorzaken. Een drager heeft één afwijkend en één normaal gen. Hij is zelf niet ziek, maar kan het afwijkende gen wel doorgeven aan zijn kinderen. Als een kind van beide ouders het afwijkende gen erft, dan lijdt het aan CF/muco. Bijna 1300 Belgen lijden aan deze ziekte en om de 10 dagen wordt ergens in ons land een kind met CF/muco geboren.

De CF-genafwijking leidt tot een probleem met het zout-watertransport in de cellen, waardoor in verschillende organen taai slijm geproduceerd wordt. Omdat het taaie slijm in de luchtwegen blijft plakken en moeilijk opgehoest wordt, worden bacteriën moeilijker afgevoerd en ontstaan er sneller infecties en ontstekingen in de luchtwegen. Uiteindelijk leidt dit onomkeerbare longschade wat een adequate werking van de longen belemmert. In de pancreas (alvleesklier) verstopt het taaie slijm fijne afvoerkanaaltjes. Daardoor kunnen de verteringsstoffen, die aangemaakt worden in de pancreas, onvoldoende in de darm worden vrijgegeven en wordt het voedsel slecht verteerd.

CF/muco kan zich bij iedereen anders uiten. Sommigen hebben vooral last van long-, anderen meer van buikproblemen en de meeste mensen met CF/muco hebben beide. De meest voorkomende symptomen zijn chronische hoest, chronische luchtweginfecties, longontstekingen, slijm dat moeilijk opgehoest wordt, een vette onaangenaam ruikende stoelgang, buikpijn, groeiachterstand en abnormaal zout zweet.

CF/muco genezen is nog niet mogelijk. Maar dankzij een intensieve behandeling kan men de symptomen verlichten, uitstellen en waar mogelijk voorkomen. Om die reden zijn kinderen, jongeren en volwassenen met CF/muco meerdere uren per dag bezig met hun therapie: elke dag opnieuw aerosols, fysiotherapie, tientallen pillen, hoge dosissen antibiotica, een calorierijke voeding en allerlei andere medicijnen. Ze vechten elke dag tegen de ziekte, in de hoop dat in de nabije toekomst nieuwe behandelingen een nog beter en langer leven mogelijk maken.

Muco en sporten?

Sporten en bewegen kan, mag én moet bij kinderen, jongeren en volwassenen met muco. De voordelen zijn legio: goed voor het lichaam, voor de longen, voor de geest.

Sport is natuurlijk goed voor de gezondheid van ieder van ons, maar als je CF/muco hebt is het extra belangrijk. Regelmatig bewegen vermindert het risico op kortademigheid en verhoogt het inspanningsvermogen & weerstand. Verder versterkt het de ademhalingsspieren, verbetert het de slaapkwaliteit en eetlust en helpt het osteoporose te voorkomen. Door van jongs af aan sport te doen worden mensen met CF/muco sterker, waardoor ze beter tegen infecties kunnen vechten, beter kunnen ademen én groeien en vermoedelijk beter én langer leven.

Daarnaast geeft sport en beweging ook de kans om met leeftijdsgenoten in contact te komen, wat niet altijd evident als je een chronische ziekte als muco hebt. Voor kinderen is het belangrijk dat ze zich naast de verplichte school- en behandelingsactiviteiten ook kunnen uitleven met vriendjes en vriendinnetjes. Voor jongeren en volwassenen met CF/muco is het vaak niet gemakkelijk om sociale contacten te blijven houden, zij moeten vaak heel veel tijd, energie én geld in hun gezondheid en behandeling investeren, als hun leeftijdsgenoten volop opgaan in het uitbouwen van hun beroeps- en gezinsleven. Door aangepaste sportactiviteiten kunnen zij ook hun sociale contacten behouden en verder ontwikkelen.

Verenigingen

Astma en Allergie koepel vzw

De Astma en Allergiekoepel vzw werd in 2000 opgericht in het kader van Levenslijn met de steun van de Koning Boudewijnstichting. De Astma en Allergiekoepel vzw is gegroeid uit een samenwerking tussen de patiëntenorganisaties - Astmafonds vzw, Astma en Allergie vzw en de vrijwilligersorganisatie Allergiepreventie vzw.

De Astma en Allergiekoepel vzw is een informatie en documentatiecentrum rond astma en allergie en verdedigt de belangen van astmatische en allergische personen in de ruimst mogelijke zin. Onze belangrijkste doelstellingen zijn: éénsluidende informatie verstrekken over astma en allergie; de belangen verdedigen van astmatische en allergische personen; samen met andere organisaties en instellingen projecten realiseren die het sociale leven van astmatische en allergische personen makkelijker maken.

Mucovereniging vzw

De Belgische Vereniging voor Strijd tegen Mucoviscidose of Mucovereniging vzw is de enige nationale vereniging die zich inzet voor kinderen, jongeren en volwassenen met CF/muco. Wij streven naar een beter en langer leven van alle mensen met mucoviscidose in ons land, door ondersteuning van families, informatie, belangenverdediging en steun aan het wetenschappelijk onderzoek.

Sinds de Mucovereniging vzw meer dan 50 jaar geleden werd opgericht, werd er heel wat vooruitgang geboekt. Mensen met CF/muco leven langer én beter. Maar de strijd tegen CF/muco is, ondanks de grote vooruitgang van de laatste decennia, nog lang niet gestreden!

Helden van de Vogezen

Ook dit jaar wil Climbing For Life aantonen dat bewegen een essentiële pijler is in de behandeling van astma en mucoviscidose. In het kader van het goede doel zullen 12 personen met de fiets deelnemen aan Climbing For Life. Een half jaar lang zullen deze helden optimaal voorbereid, begeleid en getraind worden om in augustus door het Massief van de Vogezen te rijden. Daarnaast wil dit team ook op lange termijn een gezonde en actieve leefstijl aanhouden. Naar goede gewoonte zorgen Professor Lieven Dupont en Energy Lab voor de begeleiding en de voorbereiding van deze deelnemers.

HEB JE ASTMA OF MUCO?

Wil je deel uitmaken van "Team Climbing For Life" en een unieke ervaring beleven? Bekijk dan hier het inschrijfingsformulier met meer informatie.