Goede doel

Missie

Neem deel en steun de strijd tegen diabetes!

Onze missie is om via Climbing for Life mens en maatschappij te inspireren dat iedereen met of zonder beperkingen in staat is tot grote prestaties, zolang je maar uitgaat van je mogelijkheden in plaats van je beperkingen.

Diabetes mellitus is wereldwijd een ernstige, steeds vaker voorkomende chronische aandoening waarbij het bloedsuikergehalte is verhoogd. Type 1 en type 2 diabetes zijn de meest voorkomende vormen van diabetes en in meer dan 90% van de gevallen gaat het over type 2 diabetes. Daarnaast kan tijdens de zwangerschap een tijdelijke vorm van diabetes optreden.

De oorzaken van diabetes zijn nog niet volledig begrepen. Belangrijk is de risicofactoren en symptomen te (her)kennen en tijdig in te grijpen. Terwijl type 1 diabetes momenteel niet kan worden voorkomen, weten we dat dit bij type 2 diabetes grotendeels wel het geval is. Type 2 diabetes houdt namelijk duidelijk verband met een ongezonde leefstijl en overgewicht, naast factoren waar men niets kan aan veranderen, zoals erfelijke aanleg en leeftijd.

Momenteel heeft 1 op 12 van de volwassen Belgen diabetes en men schat dat dit tegen 2030 verder zal oplopen tot 1 op 10. Schrikwekkende cijfers.

Via Climbing for Life willen wij diabetes onder de aandacht brengen en aantonen dat sportieve prestaties perfect haalbaar zijn voor mensen met diabetes, type 1 of type 2, mits uiteraard de nodige medisch begeleiding. Daarnaast vestigen wij de aandacht op de preventieve kracht van beweging bij mensen die een verhoogd risico hebben op type 2 diabetes. Beweging is immers een essentiële pijler in zowel de behandeling als de preventie van diabetes.

Peters

JO VANDEURZEN

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Voor dit beleidsdomein werken zo'n 4.800 mensen. Zij zetten zich elke dag in om het welzijn en de gezondheid van de bevolking in Vlaanderen en Brussel te verbeteren.

'Regelmatig sporten en bewegen is een belangrijke pijler in de aanpak van diabetes, naast medicatie en aangepaste voeding', aldus minister Vandeurzen. 'Omdat een deel van de opbrengsten bedoeld is om de Diabetes Liga en de uitvoering van hun doelstellingen financieel te ondersteunen, kan deze actie rekenen op mijn volle steun.'

LUCIEN VAN IMPE

Ex-wielrenner Lucien Van Impe blonk vooral uit in meerdaagse wedstrijden zoals de Ronde van Frankrijk, die hij in 1976 wist te winnen. Ook stond hij eenmaal als tweede en driemaal als derde op het podium. Maar liefst 15 maal kwam hij aan de start en haalde telkenmale de finish in Parijs. Hij is hiermee recordhouder voor België. Van Impe was bovenal een vermaard klimmer, de beste van zijn generatie en een der besten uit de geschiedenis. Hij werd zes keer eerste in het bergklassement van de Tour de France. Hij zal op 14 juni eveneens van de partij zijn op de Stelvio!

Diabetes

Wat is diabetes?

Diabetes mellitus is een chronische, niet geneesbare aandoening.

Bij diabetes produceert het lichaam onvoldoende insuline of is het lichaam ongevoelig voor het effect van insuline. Hierdoor kan suiker vanuit de voeding onvoldoende opgenomen worden in de verschillende cellen om daar als energiebron te dienen. Daardoor ontstaat een verhoging van het bloedsuikergehalte (hyperglycemie). En samen met een hyperglycemie zien we vaak stoornissen in de bloedvetten (cholesterol) en de bloeddruk.

Diabetes is een van de meest frequent voorkomende chronische ziekten van onze samenleving. Het gaat gepaard met een verhoogd overlijdensrisico door hart- en vaatlijden en met een verhoogd risico op blindheid en nieraantasting. De behandeling van diabetes heeft tot doel zo normaal mogelijke bloedsuikerwaarden te bereiken en de verwikkelingen te vermijden.

Verschillende types

Type 1 diabetes:

Type 1 diabetes is een auto-immuunziekte. Hierbij wordt onvoldoende insuline aangemaakt door een stoornis ter hoogte van de insuline producerende cellen (betacellen) van de alvleesklier of pancreas. Deze vorm ontstaat meestal op jongere leeftijd (vóór 40 jaar). In totaal lijden ongeveer 10 % van alle mensen met diabetes aan deze vorm.

Over het ontstaan van type 1 diabetes is nog niet alles gekend. Naast erfelijke aanleg spelen verschillende omgevingsfactoren een uitlokkende rol. Belangrijk om weten is dat 'wie het krijgt' zelf geen schuld treft. Hij of zij had niets kunnen doen of laten, om de aandoening te voorkomen.

Type 1 diabetes ontwikkelt zich meestal over een korte periode. Bloedsuikerwaarden gaan relatief snel oplopen en men ontwikkelt snel klachten.

Type 2 diabetes:

Bij type 2 diabetes is de insulineproductie initieel nog wel aanwezig, maar de werking van insuline ter hoogte van de cellen is onvoldoende.

Type 2 diabetes houdt naast leeftijd en erfelijkheid ook duidelijk verband met een ongezonde leefstijl zoals overgewicht, te weinig lichaamsbeweging of een ongezonde voeding. Vroeger werd type 2 diabetes soms 'ouderdomsdiabetes' genoemd, maar tegenwoordig komt het, mede door onze veranderde leefstijl, steeds op jongere leeftijd voor, uitzonderlijk zelfs bij adolescenten. Maar de eigenlijke oorzaak van deze aandoening is in feite nog niet bekend. Uiteraard kan men aan een erfelijke aanleg voor diabetes niets veranderen.

Toch kan men het ontstaan van de aandoening vaak voorkomen en zeker lang uitstellen door gezond te leven!

De ontwikkeling van type 2 diabetes verloopt meestal langzaam. Daardoor kunnen gedurende meerdere jaren reeds licht verhoogde bloedsuikerwaarden aanwezig zijn en schade aanrichten, zonder dat men zich van enig kwaad bewust is. Men schat dat ongeveer de helft van de mensen met type 2 diabetes niet weet dat ze de ziekte hebben.

Zwangerschapsdiabetes

Zwangerschapsdiabetes wordt momenteel gedefinieerd als een verminderde glucosetolerantie die voor het eerst opduikt of voor het eerst wordt vastgesteld tijdens de zwangerschap. Zwangerschapsdiabetes verloopt meestal zonder typische of duidelijke symptomen, maar kan een grote invloed hebben op het verloop van de zwangerschap, de bevalling en op de baby. Meestal verdwijnt zwangerschapsdiabetes na de zwangerschap, maar er is sprake van een verhoogd risico om type 2 diabetes te ontwikkelen in de eerste 5 tot 10 jaar na de zwangerschap (www.zoetzwanger.be). Een gezonde leefstijl (o.a. voldoende beweging en een gezonde voeding) kan dit risico duidelijk verminderen en type 2 diabetes voorkomen.

Waarom behandelen?

De behandeling is erop gericht om zo normaal mogelijke bloedsuikerwaarden te bereiken, maar ook om met diabetes een normaal leven te leiden. Zo kun je de verwikkelingen van diabetes op lange termijn (hart- en vaatziekten, oogproblemen, aantasting van nieren, zenuwschade, voetwonden) maximaal voorkomen en een optimale levenskwaliteit behouden. Diabetes is echter meer dan suiker alleen. Volg je behandeling op zoals afgesproken met je diabetesteam en gebruik je medicatie correct.

Preventie van type 2 diabetes

Bij type 2 diabetes zijn er, in tegenstelling tot bij type 1 diabetes, een aantal specifieke risicofactoren aan te duiden. Je hebt een verhoogd risico om type 2 diabetes te krijgen wanneer één of meer van volgende factoren aanwezig zijn:

  • Overgewicht of obesitas. Een te hoog lichaamsgewicht is een belangrijk risico voor type 2 diabetes, zeker wanneer je een te dikke buik hebt
  • Te weinig bewegen en ongezond eten verhogen je kans op type 2 diabetes, onafhankelijk van andere risicofactoren.
  • Diabetes in je familie. Is er reeds type 2 diabetes vastgesteld bij een van je ouders, broers of zussen, dan wordt de kans groter dat ook jij diabetes krijgt.
  • Leeftijd. Meer dan 1 op 10 van de 65-plussers krijgt type 2 diabetes, maar reeds vanaf 45 jaar stijgt het risico sterk.
  • Indien er reeds verhoogde bloedsuikerwaarden (prediabetes) werden vastgesteld heb je een aanzienlijk risico om type 2 diabetes te ontwikkelen. Ook een tijdelijke verhoging van bloedsuikerwaarden tijdens de zwangerschap (zwangerschapsdiabetes) of bij een ziekenhuisopnamen wijzen op een sterk verhoogd diabetesrisico.
  • Roken. Iedereen weet dat roken ongezond is, maar als roker wordt ook je risico op diabetes met 50% verhoogd.

Aan sommige risicofactoren kan je niets veranderen, andere heb je echter wel in de hand. Maar er is goed nieuws! Een gezonde leefstijl is uiteraard voor iedereen belangrijk. Maar zeker indien je al een verhoogd risico loopt op type 2 diabetes, kan meer beweging en een gezonde voeding de aandoening voor de helft voorkomen.


Aangezien voldoende beweging een essentiële pijler is in zowel de behandeling als de preventie van diabetes, juicht de Diabetes Liga het project 'Climbing for Life' toe. Met het sportief gebeuren willen wij diabetes onder de aandacht brengen en aantonen dat bewegen en sporten belangrijk is in zowel de behandeling als preventie van diabetes.

Meer info over diabetespreventie vind je hier: www.diabetespreventie.be

Diabetes Liga

De Diabetes Liga vzw heeft meer dan 70 jaar ervaring rond diabetes. Diabetes is een chronische aandoening die steeds prominenter aanwezig is in onze maatschappij. Er dus meer dan ooit nood aan een breed gedragen organisatie die diabetes hardnekkig op de agenda blijft zetten en zorgt dat er op alle niveaus over diabetes gepraat wordt. Voor iedereen die met diabetes geconfronteerd wordt streeft de Diabetes Liga, als onafhankelijke vereniging, naar de beste zorg en omkadering.

Zowel mensen met diabetes als professionele zorgverleners maken deel uit van de meer dan 22.000 leden en 500 vrijwilligers. De werking van de Diabetes Liga zich in eerste instantie op de leden, maar de organisatie neemt ook een maatschappelijke rol op. Ze biedt ondersteuning en initiatieven aan die bijdragen tot een optimale levenskwaliteit voor mensen met diabetes. Hiervoor werkt de vereniging nauw samen met zorgverleners, andere organisaties, industrie en overheden.

De Diabetes Liga focust zich momenteel op volgende doelstellingen:

  • Onafhankelijke en betrouwbare informatie aanbieden over diabetes: via de gratis Diabetes Infolijn, een tweemaandelijks magazine (Diabetes Info), talrijke publicaties...
  • Belangen behartigen van mensen met diabetes: de vereniging treedt op als spreekbuis van mensen met diabetes en verdedigt hun belangen bij overheid en in de brede maatschappij.
  • Een netwerk vormen van mensen met diabetes en professionelen: talrijke mogelijkheden voor ontmoeting en uitwisseling, via lokale werking en activiteiten voor jong en oud, en een aanbod met meerwaarde voor de leden en sympathisanten.
  • Preventie van diabetes en vroegdiagnose stimuleren: niet alleen mensen wakker schudden, maar ook inzetten op een ondersteuningsaanbod en acties die diabetes effectief helpen voorkomen, als partner van de Vlaamse overheid.

Helden van de Vogezen

Met Climbing For Life willen wij diabetes onder de aandacht brengen en aanzetten tot meer bewegen. We willen aantonen dat sportieve prestaties perfect haalbaar zijn voor mensen met diabetes, type 1 of type 2, mits uiteraard de nodige medische begeleiding. Daarnaast zal de aandacht worden gevestigd op de preventieve kracht van beweging bij mensen met een verhoogd risico op type 2 diabetes. Immers, beweging is een essentiële pijler in zowel de behandeling als preventie van diabetes. Daarnaast worden ook fondsen geworden voor het goede doel.

Team Climbing For Life Diabetes

In kader van het goede doel zal ook een team van 12 personen met (een hoog risico op) diabetes met de fiets deelnemen aan Climbing For Life. Zij worden gedurende 6 maanden ondersteund door een medisch team en Energy Lab. Zij zullen de Diabetes Liga vertegenwoordigen, fondsen verzamelen ten voordele van diabetes en willen ook anderen inspireren met hun verhaal.

Op zaterdag 17/03 werd het startschot gegeven van hun avontuur.

Steun deze helden in deze uitdaging.

Fiets, wandel of loop met ons mee

Ook jij kan deelnemen! Ga samen met ons de uitdaging aan en plaats diabetes in de kijker. Is fietsen niet jouw dingen? Je kan dit jaar ook als wandelaar of loper inschrijven.
Leden van de Diabetes Liga krijgen een uniek Climbing For Life wieler- of loopshirt. Zo zijn we als Diabetes Liga beter herkenbaar op het event tussen de fietsende, lopende en wandelende deelnemers.
Schrijf je snel in via www.climbingforlife.be en forward jouw bevestiging van inschrijving naar liga@diabetes.be. Vermeld ook je lidnummer, geslacht en de maat van je shirt (XS, S, M, L, XL of XXL). Het shirt ontvang je bij het afhalen van je deelnamepakket op het Climbing For Live-event in de Vogezen.

ZET JE EIGEN ACTIE OP EN STEUN DE DIABETES LIGA

Je kan bovendien een extra tandje bijsteken voor de Diabetes Liga door jouw eigen Climbing For Life-actie op te zetten en/of de helden van Climbing For Life te steunen in hun avontuur. Het sponsorgeld zal integraal worden ingezet om de werking van de Diabetes Liga verder te versterken in de strijd tegen diabetes. Als je minimum € 300 aan fondsen verzamelt ten voordele van de Diabetes Liga, dan krijg je een unieke Climbing For Life-sweater. Bij een storting van € 40, heb je bovendien recht op een fiscaal attest.

Fondsenwerving

Bij je deelname aan Climbing for Life kan je een extra tandje bijsteken voor de Diabetes Liga door jouw eigen Climbing For Life-actie op te zetten en/of de helden van Climbing For Life te steunen in hun avontuur. Het sponsorgeld zal integraal worden ingezet om de werking van de Diabetes Liga verder te versterken in de strijd tegen diabetes.

Bovendien, als je minimum € 300 aan fondsen verzamelt ten voordele van de Diabetes Liga, krijg je een unieke Climbing For Life-sweater! Bij een storting van € 40, heb je recht op een fiscaal attest.

STEUN DIABETES LIGA

Diabetes Liga vzw
Ottergemsesteenweg 456
9000 Gent
Meer info: www.diabetes.be